Forsvarssjefen fant ikke plass til missiltorpedobåtene i den fremtidige forsvarsstrukturen. Utspillet vakte harme både i sjøforsvarskretser, og hos politikerne.

Det ble drevet intens lobbyvirksomhet for å sikre fartøyenes fremtid. Stortinget fulgte ikke forsvarssjefens forslag, og bestemte at MTB-ene skulle få leve. I tillegg ble det besluttet å bygge fem nye, i den såkalte «Skjold-klassen». Denne MTB-en har en toppfart på over 50 knop, og dermed en enorm rekkevidde.

De fire MTB-ene som nå sendes til Gibraltarstredet, er av den såkalte oppgraderte «Hauk-klassen». Fartøyene er rundt tjue år gamle, men er blitt kraftig modernisert, både når det gjelder teknikk og våpenutrustning.

— Det er en milepæl for Sjøforsvaret at vi nå sender fire missiltorpedobåter til Middelhavet, sier sjefen for Kysteskadren, flaggkommandør Trond Grytting.

Norske MTB-er har aldri tidligere operert så langt borte fra hjemmebasen.

— Det er derfor et nybrottsarbeid dere skal ut på, sa Grytting til mannskapene.

Han understreket at Sjøforsvarets offiserer alltid har betraktet MTB-ene som meget fleksible fartøyer som kan operere både i nasjonale og internasjonale farvann. NATO-oppdraget er uten tvil en fjær i hatten for MTB-tilhengerne.

— Det får vi forhåpentlig bevis for nå, sier Grytting.