Dette er noen av spørsmålene søkere til Levende Ords videregående skole tidligere måtte svare på. Etter en omfattende korrespondanse med Statens Utdanningskontor i Hordaland aksepterte skolen i 2001 å fjerne åtte av spørsmålene på søknadsskjemaet om inntak.

De fem øvrige spørsmålene var:

  • Er du en bekjennende kristen?
  • Har du hatt problemer med kamerater/venninner eller lærere på annen skole?
  • Erkjenner du Jesus som din Herre og Guds Ord som høyeste norm i ditt liv?
  • Har du fått hjelp fra PPT-kontoret (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste)?
  • Har du hatt tilrettelagt undervisning i ungdomsskolen?

Statens Utdanningskontor slår fast at Levende Ord videregående skole ikke hadde hjemmel til å stille denne typen spørsmål. «Skolen ber om svar på spørsmål som kan virke krenkende og ekskluderende for aktuelle søkere», fastslo utdanningskontoret.

Personvernet i fare

Samtidig pekte utdanningskontoret på at inntaksskjemaet ikke var avklart i forhold til gjeldende regelverk om personopplysninger. Her viser kontoret spesielt til spørsmålene om dåp i den Hellige Ånd, og erkjennelsen av Jesus som søkerens Herre og Guds Ord som den høyeste normen i søkerens liv.

Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde mislikte også spørsmålet om søkerne har vært i kontakt med PPT-tjenesten i ungdomsskoletrinnet.

«Opplysningar om bruk av PPT, kan ikkje nyttast med mindre der er gitt samtykke til dette», skrev hun til Levende Ord videregående skole.

«Søkt av BT»

— Vi har ordnet opp i dette og endret inntaksskjemaene. Da synes jeg det er noe søkt at BT trekker frem denne saken nå, sier informasjonssjef Bjørn Olav Hammerstad i Levende Ord.

— Hva var hensikten med å stille slike spørsmål?

— Som sagt, dette er et tilbakelagt kapittel. Da finner jeg ingen grunn til å kommentere det. Hvis svarene på disse spørsmålene var veldig viktige for oss, ville vi sikkert ha argumentert for å beholde dem, sier informasjonssjef Hammerstad.

Merknader etter kontroll

I april 2001 gjennomførte Statens Utdanningskontor tilsyn ved Levende Ord grunnskole i Bergen og menighetens barneskole i Lindås. Konklusjonen ble da at ingen av disse skolene hadde system for å sikre seg at læremidlene var i samsvar med godkjenningene av skolene. Det fantes heller ikke rutiner for å se til at hele organisasjonen hadde kunnskap om regelverk og skolenes godkjenning, fastslo kontrollørene fra Statens Utdanningskontor.

VILLE SJEKKE: Enevald Flåtens menighet Levende Ords videregående skole ville i 2001 stille søkerne en rekke personlige spørsmål, som utdanningsdirektøren i Hordaland reagerte på. Spørsmålene ble da fjernet.<p/> ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ