Det kom frem da ankesaken mot HSD og kaptein Sverre Hagland åpnet i Gulating lagmannsrett i dag. Uklart regelverk og mangelfulle forskrifter ledet til uenighet mellom statsadvokaten og riksadvokaten om hvorvidt frifinnelsen av HSD skulle ankes eller ikke.

La frem korrespondanse

— Påtalemyndighetene har gått mange runder med sjøfartsdirektoratet før de avgjorde at tiltalen mot HSD skulle opprettholdes i ankesaken, sa statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen under sitt innledende foredrag i rettssal 2A i Bergen Tinghus i dag.

HSDs advokat, Svein Aage Valen la frem og gjennomgikk en omfattende korrespondanse mellom statsadvokat og aktor Stolt-Nielsen, Riksadvokaten og Sjøfartsdirektoratet. Av den dokumentasjonen fremgikk det at Stolt-Nielsen selv ba Riksadvokaten om at tiltalepunktet mot HSD ble trukket.

Mot egen overbevisning?

— Det har vært betydelige diskusjoner underveis, bekrefter Eirik Stolt-Nielsen overfor Bergens Tidende.

Uenigheten og usikkerheten knyttet til dette punktet, ble selvfølgelig lagt merke til av HSDs representanter i salen. Kilder i HSD-ledensen sier til Bergens Tidende at de sitter med et inntrykk av at aktor faktisk prosederer mot sin egen overbevisning i dette spørsmålet.

— Regelverket var veldig uklart. Det mente aktor selv så sent som i begynnelsen på inneværende måned, kommenterer HSDs advokat, Svein Aage Valen, overfor BT.

Uvanlig

Mange i salen opplevde at aktor sådde tvil om egen sak, både i sitt innledende foredrag og ikke minst i den fremlagte korrespondansen. Også Valen finner det hele noe uvanlig.

— Jeg kjente igjen min egen avsluttende prosedyre fra saken i Sunnhordland tingsrett, for å si det på den måten.

AKTOR: Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.
Foto: Scanpix