• Vi er en miljøbedrift. Det har Bergens Tidende aldri fått med seg, selv om dere har vært etter oss i 15 år, sier Truls Lorentzen.

— Har du vært i Roma? Har du sett hvordan bilene parkerer, oppå fortauer, rundt historiske minnesmerker? Sentrum syder av biltrafikk. Som fotgjenger går du som linedanser på fortauet og risikerer liv og lemmer.

Lorentzen er oppriktig lei seg for at folk flest ikke får vite at ansatte i Bergen Parkeringsselskap gjør en uhyre viktig jobb for miljøet i bergensgatene. Uten trafikkbetjenter som førte kontroll med parkeringen ville det blitt kaos i sentrum, fremholder han.

— ByGarasjen er vårt flaggskip. Denne fanger opp trafikk som ellers ville ha belastet sentrumsgatene, sier Lorentzen.

Nå utvides ByGarasjen med en etasje. Parkeringsselskapet har ansvaret. På Møhlenpris bygges det boligsoneplasser i kjelleren under den nye idrettshallen og kulturhuset. Og snart kan arbeidet med 640 parkeringsplasser i Klostergarasjen ta til.

— Bilene skal vekk fra gatene og inn i anlegget. Parkeringsplassene skal være tilgjengelige, men det skal ikke gå ut over bymiljøet, sier Truls Lorentzen.