• Jeg har lenge signalisert til mine styrer og medarbeidere at jeg ønsket nye og positive krefter inn på eiersiden, og ville redusere arbeidsgiveransvaret og presset det førte med seg. Det sier Helge Stokke til Bergens Tidende.

JAN I. ELIASSEN

Han ønsket opprinnelig å tre ut av verftet og konsentrere seg om de andre selskapene i gruppen, men det endte altså med at han gjorde avtale om å selge hele konsernet. Det skulle skje ved å selge 100 prosent av aksjene i HMS Holding AS som er morselskapet til blant andre Mjellem & Karlsen AS og Svein Hatvik AS.

— Nå er du altså på plass igjen?

— Jeg har vært på plass hele tiden. Kjøperne klarte jo ikke sine forpliktelser da de skulle overta 31. mai, og heller ikke etter en utsettelse de fikk til 30. juni, så her sitter jeg og kan ikke annet.

— Er du igjen åpen for nye eiere?

— Jeg ser det som en av mine viktigste oppgaver å konsentrere meg om å gjenopprette stabilitet og en positiv holdning i gruppen og det enkelte selskap. På lengre sikt tror jeg på integrering og samordning av norsk verftsindustri. Større grupper må til for å gi næringen de nødvendige utviklingsmuligheter.

Stokke er for øvrig ukjent med rykter som går om at Magnus Stangeland fra DOF-gruppen fra Austevoll kaster lange blikk mot Mjellem & Karlsen.