INGVILD RUGLAND

— Det er greit at det skal være industri her, men må det være så høyt?

Rolf Halvorsen fortviler. Han bor i Karensfryd på Damsgård, villastrøket fra 1910. Store hager, smale gater, utsikt til Fløyen, Sandviksfjellet og Puddefjorden. Idyllisk.

Enn så lenge. For nå vil politikerne bestemme at Frydenbø Eiendom skal få bygge et 7000 kvadratmeters næringsbygg i sjøkanten. 24 meter høyt. Hele utsikten til Halvorsen og hans naboer vil forsvinne.

— Vi føler oss som på Vestbredden, sier nabo Joar Michelsen.

Problemet er som følger: Området som Michelsen, Halvorsen og 150 andre bor i, har siden 1939 vært regulert til industriområde. Dermed er ikke Frydenbøs planer om storutbygging av maritimt senter kontroversielt, og kan dermed klubbes igjennom.

Forstår naboene, men...

Frydenbø har kjøpt Riebers bygg langs sjøkanten, Mowinckels margarinfabrikk, og planlegger å binde alt sammen til et stort bygg. Her skal være båtsenter, brygge og kontorer. Administrerende direktør Vibeke Eriksen i Frydenbø Holding sier at hun forstår naboene.

— Vi ser at de mister utsikt, men området er regulert til industri, og det er egentlig naboene som er der på dispensasjon, sier Eriksen.

Frydenbø har allerede endret på sine opprinnelige planer, slik at de midterste 15 meterne på bygget er ni meter lavere enn de to fløyene. Eriksen er ikke helt fornøyd med det, og lurer på om bygget kan være høyere og ta mindre plass arealmessig.

— Vi ser på alternativer for å gjøre det smalere i en fløy, og da også høyere. Da kan det bli mer åpent for omgivelsene rundt, sier Eriksen.

— Kunne det ikke vært lavere?

— Vi må tenke økonomi og utnyttelsesgrad når vi skal bygge. Frydenbø liker å utvikle konsepter og at ting fungerer effektivt, sier Vibeke Eriksen.

Det er lagt opp til 240 arbeidsplasser i det maritime senteret, og over halvparten skal leies ut til eksterne leietakere. Investeringene blir på 150 millioner kroner. Eriksen beroliger naboenes frykt for at det blir boliger.

— Nei, det skal det ikke være. Området er ikke regulert for det, dessuten stilles det store krav til uteareal for boliger, sier Eriksen.

Forsurer tilværelsen

Rolf Halvorsen har bodd i huset i Karensfryd hele livet. Hans foreldre eide huset før ham, og i kjelleretasjen bor sønnen, som også skal overta huset når den tid kommer.

— Vi får et verditap på boligen, det forringe livskvaliteten og forsurer tilværelsen vår, sukker han.

Det er argumenter som blir forstått av byggesakssjef Anne Iren Fagerbakke. Etter nøye gjennomtenkning konkluderte byggeetaten med positiv innstilling til prosjektet. Det massive bygget gjorde at hun var i tvil.

— Dette er et vanskelig prosjekt, både når det gjelder høyde og omfang. Jeg forstår veldig godt at naboene reagerer, sier Fagerbakke.

Hun viser til at naboene har levd i harmoni med industrien i årevis.

— Dette har vært en faglig vanskelig sak. Det er helt uomtvistelig at dette betyr en ulempe for naboene, sier Fagerbakke.

Rolf Halvorsen og Joar Michelsen innser at slaget er tapt. Utsikten fra verandaen blir borte. I kampen mot politikere, næringsliv og byråkrati har de ikke nådd frem.

— Det er bittert. Vi er helt maktesløse og føler oss overkjørt, sier Joar Michelsen.

Saken skal endelig behandles i bystyret 7. februar.

SLIK BLIR DET: Damsgårdsenteret sett fra Nordnes. <br/>ILL: Ulf RØSTØEN AS
MISTER SJØ OG FJELL: Når Frydenbø setter opp sitt nybygg, mister Rolf Halvorsen utsikt både til Puddefjorden, Nordnes og fjellsiden. - Vi blir helt innmurt, sier Halvorsen.<br/>Foto: KNUT STRAND