Barnebygg AS har jobbet for å få byggetillatelse på tomten like nedenfor Rå skole ved Steinsviksveien i Bergen. Planene har stoppet opp grunnet innsigelser fra fylkesmannen, kort tid før striden havnet i Miljøverndepartentet.

– Du tuller

For dårlig erstatningsareal for det friarealet som går tapt, har vært det fremst ankepunktet. I går snudde likevel fylkesmannen på grunn av «de tungtveiende samfunnsmessige interessene som barnehageutbygging i dette tilfellet representerer», som det heter i vedtaket.

Prosjektleder for barnehagen på Rå, Karl Rossland, fikk nyheten servert av bt.no.

– Hei. Det er fra Bergens Tidende. Gratulerer. Fylkesmannen har truket innsigelsen mot barnehageutbyggingen på Rå.

– Du tuller.

– Nei.

– Tuller du ikke? Åh. Fy f... Det er en sak vi har kjempet så mye for å få til.

Klar i 2007

Etter at fylkesmannens hinder nå er passert, vil det gå radig unna. Mandag skal saken til behandling i Bergen bystyre.

– Det tror jeg går greit, sier oppvekstbyråd i Bergen, Hans-Carl Tveit.

Han regner med at resten av plan— byggesaksprosessen vil gå smertefritt.

– Vi er veldig glad for at saken har tatt denne vendingen. Byråden smiler fra øre til øre. Det kan du sitere meg på, sier en utvilsomt fornøyd oppvekstbyråd.

Tveit tror på rask tilrettelegging av tomten. Optimismen deles av Rossland og Barnebygg AS.

– Vi kommer nok i gang forhåpentligvis med graving i mai. Det er et stort prosjekt med litt over 200 plasser. Det går nok litt tid. Men på nyåret 2007 skal vi være klare til innflytting, sier Rossland.