Av Jarl Høva, ordførerkandidat for Sentrumsalliansen

Bergen sliter med et økende antall misbrukere av narkotiske stoffer. At stadig flere barn og unge rekrutteres inn i disse miljøene er trist, tragisk og fortvilende. Dessverre skyldes denne utviklingen en viljeløs ruspolitikk. Men i dette dessverre er det et håp, et håp om at byens politiker samlet kan ta kampen mot dette onde. En kamp uten politiske poenger, en kamp for de som vi politikere velges og settes til å gjøre en jobb for.

Enig eller uenig? Si din mening i kommentarfeltet under!

På Torvallmenningen, som ved mange andre steder i Bergen by kan en tydelig se hvordan stoff selges og brukes fra de eldste til de yngste generasjonene våre. Narkotikalovbruddene skjer over hele byen, ikke bare i Bergen sentrum men også ute i alle bydelene. Har vi som samfunn og politiker spilt fallitt når det gjelder å bekjempe bruken av narkotiske stoffer?

Et av de virkemidlene som vi politikere har diskutert mye er opprettelse av sprøyterom i Bergen, og det er kanskje den diskusjonen som har vært mest omtalt i media når det gjelder tiltak for mennesker som er brukere av narkotiske stoffer. Selv har jeg hatt flere og lange samtaler med brukere som har misbrukt narkotiske stoffer over lengre tid og deres bønn, tydelige og enkle budskap er: Sats på forbygging, avvenning, og ettervern. Mange av de jeg snakket med hadde vært på avvenning opptil flere ganger, men dessverre i ettervernsperioden falt utpå og begynte med rusmidler igjen. Ofte fordi at ”gamlegjengen” var det eneste holdepunktet de hadde. Nettopp derfor er ettervern så viktig, få fylt dagene med nyttige gjøremål, få skaffet seg en ny omgangskrets og få etablert et nytt sosialt miljø.

Vi har i dag stilletiende godtatt at noen plasser i Bergen skal rusmisbrukere kunne få være i fred. Det gjør at jeg tenker på ordtaket: ” Ute av øye ute av sinn”.

Som gammel Møhlenpris gutt husker jeg godt når det begynte å ferdes mennesker med rusproblemer i Nygårdsparken. Husker godt hvordan det ble taklet av deler av samfunnet; ”la de være der så vet vi hvor vi har de”. Se i dag, resultatet er at vi har fått flere som misbruker rus, de blir yngre og yngre, og vi som samfunn ser fremdeles på. Har vi lov til å se på at barn går å ruser seg, og er det bedre om de gjør det i Nygårdsparken?

Nei, vi som samfunn har ikke lov til å sitte og se på at barn som kommer ut for rusmisbruk på en måte bare for skli videre på egen hånd, i dag er det slik at vi som samfunn og foreldre ender som hjelpeløse tilskuere til at disse unge livene blir ødelagt. Det er daglig foreldre som nettopp opplever dette og jeg mener at vi som medmennesker ikke har lov til å la dette skje. Vi må kunne ta i bruk tvang, jeg kan ikke med min beste vilje forstå at et barn skal ha så store rettigheter at de uten viten får ødelegge seg selv, familien og venner med resten av samfunnet som tilskuere.

Det gjøres en flott jobb av de mennesker som jobber med rus og rusmisbrukere. Mangelen er etter Sentrumsalliansen sin mening en større og samlet satsing med midler til forebygging, behandling og ettervern. Samarbeidet og regelverket som vi som politikere har ansvaret for, ikke minst diskusjonen om taushetsplikt. Vi som medmennesker har ikke lov å gjemme oss bak en taushetsplikt, hvis det medfører at personen eller barnet det gjelder ikke får best mulig behandling mener jeg.

Sentrumsalliansen mener at skal vi demme opp om misbruket av narkotiske stoffer må vi som samfunn ikke bare finne på kjappe populære eller upopulære tiltak. Vi må sette inn midler for å forbygge og hjelpe på alle trinn.

Sentrumsalliansen vil arbeide for å få en samlet ruspolitikk fra forbygging, til avvenning og ettervern og vi vil ha foreldre med når det gjelder behandling. I dag er det lang ventetid for å få behandling for personer med rusproblemer, i tillegg så forlanges det at en er rusfri. Sentrumsalliansen vil endre denne praksisen og opprette et straks mottak for personer som ønsker behandling.

Sentrumsalliansen vil, og vi vil samle byens politikere på samme banehalvdel i kampen mot narkotika!