— Dette skal ikke skje, og jeg vil nå be om at vi ser nærmere på prosessen maten går gjennom fra kjøkken til bruker, sier bestyrer Tordis Bruheim. Middagene kokes på Lyngbøtunets kjøkken, blir kjølt ned og kjøres så ut til brukerne. Bruheim forteller at det er sjeldent at noen har noe å utsette på produktene.- Det ble foretatt en brukerundersøkelse sist gang det kom inn en klage. Spørreundersøkelsen avdekket ikke noen stor misnøye den gang. Men ikke alle brukerne er like flinke til å oppbevare maten. Det er for eksempel viktig at maten blir satt i kjøleskapet umiddelbart, sier Bruheim.Hun ser likevel med stor bekymring på at det oppdages mugg i middagene fra senteret.- Sånn som dette skal det slett ikke være, og det er svært bekymringsfullt. Dette vil jeg snarest ta opp med kjøkkenet, og så skal vi ta kontakt med brukeren og rydde opp, sier Bruheim.Kjøkkensjef Brita Engeseth kan heller ikke si noe sikkert om hva som har skjedd med Annas middager.- Vi garanterer for middagsporsjonene i ti dager etter produksjon. Men det hender selvfølgelig en gang iblant at det skjer noe, sier hun. Engeseth nevner dårlige kjøleskap hos brukeren som en mulig årsak. - Men feilproduksjon kan skje hos oss som hos alle bedrifter. En annen mulighet er hvis plastfolien som dekker maten ikke er helt tett. Men dette skal vi ordne opp i, uansett hva årsaken måtte være, sier Engeseth.