Bergens Tidende skrev i går at det er tildelt 1800 gratis parkeringskort i Bergen. I Bergen er bare 100 parkeringsplasser på offentlig grunn reservert funksjonshemmete.

Press

Flere henvendelser til BT tyder på at funksjonsfriske ofte parkerer på plasser som er reservert for funksjonshemmete. I og med at funksjonshemmete i nabokommunene kan parkere gratis på de reserverte plassene i Bergen, bidrar dette ytterligere til at presset på disse plassene blir stort.

I Bergen er mange parkeringsanlegg eiet av selskaper. Dette er anlegg som skaffer eierne store inntekter.

Vital sier nei

— Nei, det er ikke aktuelt for Vital Forsikring å la parkeringsplasser være gratis for funksjonshemmete, sier administrerende direktør Bjørn Østbø. - Vital eier tre parkeringsanlegg i Bergen. Anlegget i Oasen har gratis parkering for alle og der er det reserverte plasser for handikappete. De to anleggene i sentrum er investeringsobjekter. Hensikten med å kjøpe dem har vært å skape avkastning slik at vi kan sikre inntekter til å betale ut så høye pensjoner som mulig til forsikringstakerne våre, sier han.

— Når vi ikke vil la funksjonshemmete parkere gratis i våre anlegg, går det ikke på om vi er snille eller ikke. Skulle vi gi gratisparkering til de funksjonshemmete, ville det gi mindre penger til utbetaling av pensjoner til våre kunder, sier Østbø.

Setter døren på gløtt

Bergen Kommunale Pensjonskasse er eier av CityPark. Holdningen der er ulik synet i Vital.

— I utgangspunktet er jeg positiv til ideen om å la funksjonshemmete parkere gratis på noen reserverte plasser i anlegget vårt, sier direktør Rolf Karlsen.

— Vi overtok anlegget for et par år siden som en ren pengeplassering for å sikre pensjonene til dagens og morgendagens pensjonister i Bergen kommune. Vi skal selvfølgelig vurdere spørsmålet om gå gi funksjonshemmete noen gratisplasser. Jeg vil drøfte dette med styret i styremøtet i slutten av november, sier Rolf Karlsen.

FAKSIMILE av Bergens Tidendes reportasje i går.