Under dagens besøk i Florø varslet helseminister Bent Høie (H) at regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om helsetilbudet i kommunene.

— Da forrige regjering utformet sin reform, var de bunnet av dagens kommunestruktur. Nå er det et flertall som vil ha større og mer robuste kommuner. Da kan vi gi folk er bedre helsetilbud der de bor, sier ministeren.

For smått og delt

Det er kommunene som tilbyr mesteparten av helsetjenestene, med ansvar for alt fra fastlege til jordmor, hjemmesykepleie og psykolog.

— Likevel opplever mange å falle mellom to stoler, fordi kommunen ikke snakker godt nok sammen internt. Mange steder er dessuten fagmiljøene for små til å sikre god kvalitet, sier Høie.

Vil ha alt under ett tak

Han trekker frem Florø som en viktig inspirasjon når regjeringen skal utvikle ny politikk.

— På Sunnfjord medisinske senter har de bygget et helsehus, der tilbudene er samlet under ett tak. En pasient som både trenger hjelp fra Nav og fastlegen, vil finne begge deler her. Helsehuset bidrar også til et mer robust fagmiljø, der fagfolk samarbeider på tvers, sier Høie.

Med slik organisering kan mange pasienter få en enklere hverdag, tror helseministeren.

Debatt om fastleger

Ifølge helseministeren vil fastlegeordningen bli vurdert. Men det er ikke aktuelt å gjøre radikale endringer, som å flytte ansvaret for sykehusene.

— Et viktig tema imeldingen vil være å beskrive hvordan vi kan utforme tjenester slik atpasienten opplever dem som helhetlige. Fastlegenes rolle og samarbeid med andreyrkesgrupper vil være sentralt her.

— Sykehusene er spesialisthelsetjenesten, og det er ikke aktuelt å overføre den til kommunene. Derimot ser vi at folk i mange tilfeller kan få bedre hjelp enn en sykehusinnleggelse. Et eksempel er psykiatrisk døgnbehandling.

— 1 av 4 som er innlagt kunne fått et bedre tilbud i sitt nærmiljø, dersom kommunen hadde hatt et slikt tilbud, sier Høie.

Hva som blir regjeringens nye politikk vil være klart om ett års tid.

— Vi satser på å ha meldingen klar våren 2015.Så vil vi følge opp i de årlige budsjettforhandlingene og vurdere behovet for lovendringer, sier helseministeren.