Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap går nå inn for å forby privatpersoner å skyte opp fyrverkeri. Og justisminister Knut Storberget vil vurdere innstramminger.

Avdelingsleder Siri Hagehaugen sier til Bergens Tidende at direktoratet har bedt Justisdepartementet om å sette ned et utvalg som skal vurdere å forby privatpersoner å skyte opp fyrverkeri.

Direktoratet informerte Justisdepartementet om sitt syn i går formiddag.

Også den politiske ledelsen i Justisdepartementet vil ha innstramminger.

Statssekretær Terje Moland Pedersen sier til BT at justisministeren allerede før han ble informert av direktoratet, besluttet at innstramming av salg og bruk skal vurderes.

For mye uvettig bruk

Det er de mange ulykkene ved uvettig bruk av fyrverkeri de siste årene som gjør at direktoratet vil gå til det drastiske skritt å foreslå forbud.

Kommunene skal innrapportere alle episoder om uvettig bruk til direktoratet. Hagehaugen har ennå ikke fått årets rapporter.

— Men de siste fem årene har vi hatt ca. 100 til 120 ulykker hvert år. Det er altfor mange. Vi har også merket oss at store deler av opinionen ser ut til å være positiv til å forby fyrverkeri. Derfor ønsker vi nå å få en bredere politisk vurdering, sier Hagehaugen.

I utgangspunktet er det i dag forbudt for private skyte opp fyrverkeri. I regelverket er det imidlertid gjort unntak for nyttårsaften. Men det enkelte bystyret eller kommunestyret kan allerede i dag forby fyrverkeri gjennom politivedtektene.

Hagehaugen opplyser at så vidt hun vet er det i dag bare Røros kommune som fullstendig forbyr oppskyting av private nyttårsraketter. Kommunestyret der har ikke villet risikere at raketter setter fyr på den verneverdige trehusbebyggelsen.

Rolig på Vestlandet

Direktoratet har så langt ikke oppsummert erfaringene med salgsbegrensningene i Hordaland og Rogaland i dagene før nyttårsaften.

— Politiet har meldt om rolige dager og lite uvettig bruk av fyrverkeri i romjulsdagene. Men etter det vi kjenner til fra media, var det flere episoder og ulykker som følge av uvettig oppskytinger nyttårskvelden. Derfor er det for tidlig å si hvorvidt salgsinnskrenkningene har hatt den ønskede effekt, sier Hagehaugen.

Statssekretær Moland Johansen i Justisdepartementet sier de mange brannene og de alvorlige ulykkene som fyrverkeri forårsaker, bekymrer.

— Etter at vi har fått innrapportert erfaringene fra den siste nyttårsfeiringen, vil vi foreta en vurdering. Jeg vil ikke proklamere et forbud over bordet. Men vi ser at det kan være behov for å stramme inn omfanget både av salg og bruk.

Blir det forbud eller mer omfattende begrensninger, er det Kongen i statsråd som må ta den endelige avgjørelsen.

FELLES OPPSKYTNING: Brannsjef Helge Eidsnes mener det vil være en fordel om det ble arrangert felles oppskytinger i Bergen nyttårsaften. ARKIVFOTO: RUNE NIELSEN