BT skrev i går at oljeindustrien vil deponere materialet i et nytt, permanent anlegg på Stangeneset i kommunen.

— Vi er positive til intensjonene om forsvarlig lagring av avfallet. I dag er mye av denne radioaktive massen oppbevart usikret på oljebaser langs kysten, noe som er uforsvarlig, sier Tom Sverre Tomren, leder i Naturvernforbundet Hordaland.

Han mener det er fornuftig at deponiet blir lokalisert ved kysten fordi man da unngår landtransport. Men noen umiddelbar tilslutning til planene gir han ikke:

— Vi kan ikke konkludere før den konkrete søknaden ligger på bordet, sier Tomren.

Nils Bøhmer i Bellona synes selve ideen bak Sløvåg-prosjektet er fornuftig, gitt at det lavradioaktive avfallet blir deponert i stabilisert form og behandlet på en måte som hindrer utlekking av radium.

— Det må håndteres på en forsvarlig måte. Vi snakker tross alt om radioaktivt avfall, selv om risikoen ikke kan sammenliknes med brukt kjernebrensel fra atomreaktorer, sier Bøhmer.

Han mener det er positivt at oljeindustrien er kommet opp med en løsning, men varsler at Bellona kommer til å følge prosessen tett for å sikre at alle konsekvenser blir grundig vurdert.