Søndag klokken 17.01 dundret et 50 meter bredt snøras nedover Romarheimsdalen. Fire biler ble tatt av skredet, men til alt hell er foreløping ingen alvorlig skadet.

Ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF) i Lindås er sjeleglad for nettopp det, men vil til bunns i om veien skal sikres i fremtiden.

— Vi må finne ut hva som har skjedd og etterlyse tiltak, sier Byrknes.

Ordføreren i Lindås har registrert at det ligger ubrukte penger til rassikring i potten hos veivesenet. Disse vil hun prøve å sikre til rasforebygging i kommunen sin. Det er veivesenet som har ansvar for Europaveier.

— I morgen tidlig vil jeg etterspørre hvem som vurderer bruken av midlene og hvordan man kan sikre at slike ras unngås, sier Byrknes.

Utsatte områder prioriteres

Søndag kveld har ikke Statens vegvesen oversikt over hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre området der snøraset gikk.

Prosjektleder Gunnar Kråkenes vedgår imidlertid at det trolig ikke er gjort noe.

— Jeg betviler det. Det er ganske sjelden at det oppstår ras nettopp her, sier han.

— Burde det vært sikret?

— Det ønsker jeg ikke å spekulere. Rassikring er en prioriteringssak. Nå er det mye snø i fjellet og det kan ha en sammenheng med at raset kom nå.

- Ordføreren sier at hun vil etterlyse midler til rassikring. Hva tenker du om det?

— Det ønsker jeg ikke å kommentere nå, men det er klart det blir en prioriteringssak for oss hele veien. Da tar man plassene som er mest utsatt først.

- Vestlandsfare vi lever med

Mandags morgen skal vegvesenet få på plass en geolog til å gå gjennom området rundt raset.

Når han er ferdig med analysen, vil de vurdere hva som eventuelt kan gjøres. Generelt er skredvoller et vanlig tiltak mot ras.

— Da får vi også vite om det i hele tatt er mulig å sikre. Det ser ut som at raset har kommet fra et sted rimelig høyt oppe, sier Kråkenes.

- Denne gangen gikk det bra. Hvor alvorlig er det med et snøras i dette området?

— Det er klart det er alvorlig når det går et snøskred på hvilken som helst vei, og spesielt en hovedåre. Men det er den vanlige vestlandsfaren vi lever med.

Les også:

Mulig forebygging

Romarheimsdalen er en fjellovergang i Lindås og Masfjorden.

Ordfører Byrknes poengterer at området er blitt betydelig rassikret etter at tunnelene kom på plass, men at de muligens må etterlyse ytterligere tiltak.

— Nå må vi finne ut hva vegvesen vil gjøre videre. Som sagt er dette et snøras og det finnes ledige rasmidler. Og er det tiltak man kan gjøre nå, er det veldig viktig å få dem iverksatt, sier hun.