Helsebyråd Liv Røssland kan ikke gi noen eksakte tall for hvor stor økningen har vært hittil, eller hvor stor økonomisk belastning dette har vært på kommunens sosialbudsjett.

– Men utviklingen er påfallende. Vi får stadig alarmerende tilbakemeldinger om at pågangen er større enn tidligere, og at klientellet har forandret seg, sier hun.

Utgifter til sosialstønad går over kommunens budsjett.

– Det er grunn til å frykte at den økte tilstrømningen vil gå ut over den svakeste gruppen i dette systemet, nemlig de som allerede er avhengige av sosialhjelp, og som vi hele tiden jobber for å finne bedre løsninger for. Det som vi frykter kan komme til å skje, er at denne gruppen skal få et svekket tilbud fordi de nye gruppene krever ressurser som systemet ikke er dimensjonert for, sier Røssland.

– Det blir veldig feil å la de svakeste gruppene betale prisen for NAV-kaoset, sier helsebyråden.

– Det hjelper lite å ta et voldsomt skippertak for å få vekk dagpengekøene, slik det har skjedd i Hordaland, hvis resultatet blir at andre grupper må vente enda lenger på å få sine saker avgjort, sier Røssland.

Pengene som kommunen betaler ut i midlertidig sosialstønad for NAV-klienter som ikke får sine saker ferdigbehandlet innen rimelig tid, skal tilbakeføres til kommunen.

– Men med den mangel på kontroll som nå ser ut til å råde i hele NAV-forvaltningen, er vi bekymret for hvordan og når dette skal skje, og hvorvidt det kommer til å skje problemfritt. Det er et paradoks at når de statlige organer ikke klarer å gjøre jobben sin, velter de ansvaret over på kommunene. Det virker som om vi skal klare alt, sier hun.