Det er Fedje-ordfører Erling Walderhaug som har bedt en uavhengig instans utrede miljøkonsekvensene av en eventuell lekkasje av kvikksølv etter at ubåtvraket er dekket til, slik myndighetene vil. Utredningen kommer i tillegg til vurderingen fra Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA).

Professor Einar Sletten ved Kjemisk institutt ved Universitetet i Bergen har påtatt seg oppdraget. Sparebanken Vests allmennyttige virksomhet Visjon Vest har bevilget inntil 100.000 kroner til utarbeidelse av rapporten.

Døde etter berøring

— Myndighetene sier at sikkerheten vil være veldig god ved tildekking av vraket på havbunnen. Men de kan ikke utelukke en lekkasje. Vår oppgave blir å vurdere de mulige skadelige effekter dersom det blir en lekkasje fra deponiet, sier professor Sletten.

— Når kvikksølv kommer i berøring med bunnslam dannes metylkvikksølv. Det en svært farlig miljøgift. Ved opphopning gjennom næringskjeden kan innholdet av metylkvikksølv bli høyt, spesielt i fisk. Metylkvikksølv tas effektivt opp i mage-tarmkanalen og kan passere gjennom til sentralnervesystemet og derved gi opphav til hjerneskader, sier Sletten.

— En forsker i USA sølte en dråpe av stoffet på gummihansken under et forsøk. Dråpen trengte inn i huden. Kort tid etter døde hun, sier Sletten.

- Ikke forhåndsbestilt

Sletten sier at han går til oppgaven uten meninger om det er rett å heve eller dekke til ubåtvraket.

— Jeg er ikke kjøpt og betalt for å levere en forhåndsbestilt konklusjon. Selvsagt står jeg fritt til å konkludere etter at jeg har gått gjennom de mange tusen vitenskapelige rapporter som foreligger om skader som følge av kvikksølvforurensninger rundt om i verden, sier han.

Sletten har jobbet med kvikksølvproblematikk i mange år. Han var også en sentral medhjelper til det prisbelønte programmet i «NRK Brennpunkt» om skadene som tannlegeassistenter ble påført her i Norge, som følge av kvikksølvdamp fra arbeid med amalgamfyllinger.

Mye på spill

— Hvis kvikksølv over tid lekker ut fra ubåtvraket etter at det er tildekket, vil det føre til en økning av kvikksølvopptaket i organismer - blant annet fisk og krabbe - som lever i det aktuelle området. I tillegg til miljørisikoen ved en slik utvikling, vil lekkasjen føre til en stor økonomisk belastning for mange næringer i Norge, sier Sletten.

Han regner med å ha rapporten ferdig i løpet av mai. Banksjef Harald Queseth i Sparebanken Vests allmennyttige virksomhet synes ubåtsaken er komplisert.

— Vi tar ikke standpunkt i spørsmål om tildekking eller heving. Men det er skapt en betydelig usikkerhet lokalt om følgene av å la kvikksølvet ligge på havbunnen. Derfor støtter vi den utredningen som Fedje-ordføreren har tatt initiativ til. Når vi får saken bedre klarlagt, er det politikerne som må håndtere den videre, sier Queseth.