— Økt kollektivtilbud sammen med sambruksfelt på innfartsveiene til Bergen har vært veldig effektivt. Det er jo historisk når en kan ta bussen fra Lagunen og Nesttun til sentrum på 12 og 10 minutter. Det er en enorm samfunnsgevinst, og bør være interessant for alle som reiser til sentrum, sier Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling, næring og klima.

Sambruksfelt i Fjøsangerveien og mot Åsane er innført som et akutte tiltak for å bedre luftkvaliteten i Bergen sentrum. Feltet kan brukes av kollektivtransport og biler med minst to personer.

Selv om luftkvalitet nå er bedret ønsker byråden å forlenge bruken av sambruksfeltene.

— Vi ønsker oss sambruksfelt fra alle bydeler, og sammenhengende hele veien fra Flesland. Nå får vi for første gang muligheten til å teste dette. Det må en veldig grundig behandling til for å få dette på plass permanent, men det er enklere så lenge ordningen er midlertidig. Jeg vil gjøre det jeg kan for at ordningen skal vare et helt år, sier Iversen.

Lavere fart

Da kommunen ba veimyndighetene om å opprette sambruksfelt fra Åsane fikk de til svar at dette var for risikabelt med den høye farten. Løsningen ble da å redusere farten fra 80 km/t til 60 km/t.

— Slik jeg har forstått det er dette en forutsetning for å ha sambruksfeltet fra Åsane. Dermed må nok også fartsgrensen på 60 km/t opprettholdes. Men bussene kommer seg likevel rask frem. Det er bedre å kjøre jevnt i 60 enn å kjøre så i kø i 80-sonen, sier Iversen.

Også fra vest

Allerede fra mandag kan sambruksfelt fra vest være på plass.

— Vi har fått positive tilbakemeldinger på at det vil la seg gjøre med sambruksfelt i retning mot Oasen, men det er usikkert hvor lang strekningen vil bli, opplyser byråden.

Er sambruksfelt rundt Bergen en god idé? Si din mening.

SAMBRUK: Sambruksfeltet i Flyplassveien får nå selskap av innfartsårene til Bergen sentrum. ARKIVFOTO: ANNE-GRETHE DAHL