Verken Høyre, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti eller Fremskrittspartiet vil godta opplæringsavdelingens forslag om å legge all voksenopplæring på is inntil den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen er mer gunstig. De tre partiene lover å vende tommelen ned når forslaget skal behandles i fylkesutvalget i august.

Venstre, KrF og Senterpartiet er heller ikke særlig begeistret over tanken på at voksenstudentene må legge vekk skolebøkene, men vil ikke love at de stemmer mot forslaget.

— Vi må vurdere det ene sparetiltaket mot det andre. Jeg kan ikke på stående fot love at vi skal få det til slik at vi kan tilby voksenopplæring til høsten, sier Atle Mildestveit (V).

Må finne penger

— Det er et minstemål at de som har startet på en utdanning får gjøre den ferdig. Vi kommer til å fremme et motforslag om ikke å kutte ut voksenopplæringen, sier Høyres Tom-Christer Nilsen.

Han mener at alle har rett til en utdanning, til tross for at Hordaland fylkeskommune sliter med dårlig økonomi og er nødt til å kutte utgiftene. Han får støtte av Turid Visnes (sjekk) (Ap).

— Ett eller annet sted må vi finne penger slik at kvinnene fra Nordhordland og andre som er i samme situasjon får fullført utdannelsen sin, sier hun.

Vanskelig situasjon

Torill Selsvold Nyborg (KrF) vil ikke love voksenelevene at de kan vende tilbake til skolebenken i høst.

— Vi i KrF er heller ikke glade for forslaget om å stoppe voksenopplæringen, men vil ta stilling til saken når vi kommer til utvalget, sier Selsvold Nyborg.

På fylkesutvalgets møte i juni ble det vedtatt å kutte budsjettet med 59 millioner kroner.

— Det er dette vedtaket vi ser konse- kvensene av nå. Alle vil at vi skal fortsette med voksenopplæring, men ett eller annet sted må vi rett og slett kutte, sier hun.