Bergen Turlag og Naturvernforbundet Hordaland (NVH) mener forslaget som skal behandles av politikerne i morgen, er altfor lite ambisiøst.

— Vassdragene som foreslås er vernet er viktige nok, men lang flere burde vært med på listen, mener leder i NVH, Tom Sverre Tomren.

Komité for miljø og samferdsel får tirsdag på bordet forslag om at disse vassdragene i fylket skal inngå i den femte nasjonale verneplanen: Guddalselva (Kvinnherad), Alsåkerelva (Ullensvang), Rylandselva (Meland), Lonelvi (Osterøy), Øvstedalsvassdraget (Vaksdal og Voss) og Hesjedalsvassdraget (Vaksdal). I tillegg kommer Nærøydalselvi (Voss, Vik og Aurland). Forslaget innebærer at rundt 10 prosent av det gjenværende potensialet for kraftutbygging i Hordaland blir vernet.

Får Bergen Turlag og Naturvernforbundet Hordaland sine ønsker oppfylt, blir også flere av følgende vassdrag vernet mot inngrep.

— Eitrheimsvassdraget (Odda), Haugsdalsvassdraget (Lindås) og Støslelva (Modalen) er bare noen av vassdragene som dessverre er utelatt. I en tid da mange politikere har fastslått at de store vassdragutbyggingenes tid er forbi, må Hordaland kjenne sitt internasjonale ansvar for å ta vare på disse naturperlene, sier Tomren.

Det er Stortinget som vedtar verneplanene for vassdrag, og fylkets vedtak er en høringsuttalelse. Er et vassdrag kommet på listen, kan det ikke gis konsesjon til kraftutbygging eller tillatelse til andre inngrep som reduserer vassdragenes verneverdi. Nasjonalt er det kommet inn over 350 verneforslag og av disse er 30 i Hordaland.