— Løvstakken, Damsgårdsfjellet og Kanadaskogen er friluftsområder som trenger slik beskyttelse mot utbygging, sier Ole Martin Lund i Bergen Turlag, prosjektleder for brukerundersøkelsen for Byfjellene.

Turlaget la nylig frem en rapport spekket med informasjon om bergensernes vaner og uvaner i Byfjellene. Om utdannelsesnivå hos turgåerne (flest med universitet/høyskole), om aldersfordeling (flest mellom 30 og 66 år), om turens lengde (de fleste går mellom en og to timer), om antall personer i turfølget (de fleste går alene), om hvilke fjell som er mest brukt (Fløyen og Ulriken) og om når på året folk flest går i fjellet (flest mellom april og september).

Og - om hvor i Bergen de ivrigste byfjellsbrukerne bor.

Flest i Fyllingsdalen

— Da viser det seg at Fyllingsdalen har flest brukere, med Bergenhus på andreplass og Laksevåg på en god tredjeplass, forteller Ole Martin Lund.

— Dette er et håndfast argument for at også Byfjellene i vest må få etablert grenser som sikrer lokale friluftsområder. Et slikt forsvar har de ikke i dag, i motsetning til Byfjellene i øst og Løvstakken, sier naturvernkonsulenten i Bergen Turlag.

Han mener at Damsgårdsfjellet, Lyderhorn og Kanadaskogen blir stemoderlig behandlet av Bergen kommune, når det ennå ikke er etablert klare byfjellsgrenser også her.

— Vi har sett eksempler på at utbyggere har vært frempå, men flere heldigvis uten å lykkes, sier Lund. Han nevner likevel boligområdet Lyderhorn Terrasse som et signal om at bebyggelsen kan komme til å klatre videre inn i turterrenget.

Trenger turmuligheter

I Bergen Turlag ser man på byfjellsgrensene i et generasjonsperspektiv.

— Det er viktig at ikke turterreng blir spist opp bit for bit. Brukerundersøkelsen vår dokumenterer at beboere i Bergen vest trenger og ønsker turmuligheter i nærmiljøet.

— Men vi frykter at byfjellsgrensene ikke vil bli komplette før ved neste revisjon av kommuneplanen, sier Ole Martin Lund i Bergen Turlag.

BYFJELL I VEST: Damsgårdsfjellet er et av Byfjellene i vest Bergen Turlag mener bør få sin byfjellsgrense.
ARKIVFOTO: HELGE SUNDE