NHH-professorene Odd Nordhaug og Paul Gooderham har sammen med NHH-Symposiet gjennomført en bred undersøkelse blant nærmere tusen studenter ved handelshøyskolene i Skandinavia. I Norge er det Handelshøyskolen BI, NHH, Høgskolen i Bodø og Høgskolen i Agder som er med i undersøkelsen som ble foretatt i fjor høst.

Professorene har avdekket store forskjeller i holdninger til bl.a. karriereplaner, ambisjoner og etikk. Tilsynelatende er norske økonomistudenter mer hjemmekjære og «smålåtne» enn kollegaer i Sverige og Danmark.

Bare 7 prosent av de norske studentene kan tenke seg å arbeide i utlandet i fem år eller mer, mens 29 prosent av de svenske er innstilt på dette. Men halvparten av de norske kan godt tenke seg å oppholde seg i utlandet i et noe kortere tidsrom. En tredjedel, derimot, vender tommelen helt ned for å arbeide utenlands.

Vil ikke utenlands

Odd Nordhaug og Paul Gooderham konstaterer at nordmenn er «simpelthen lite interessert i å slå inn på en internasjonal karriere. Våre funn her tyder absolutt på det.»

Både svenske og danske siviløkonomistudenter er også mer lystne på å bli toppledere enn de norske. 52 prosent av nordmennene satser på å bli mellomledere, og bare 29 prosent vil til topps. Tilsvarende tall i Sverige er 40 prosent. Den laveste andelen av dem som ønsker å bli toppledere, finner vi ved NHH og Høgskolen i Agder, påpeker professorene.

Derimot vil to av tre studenter her til lands gjerne bli styremedlem i en større bedrift.

Det er ellers påfallende hvor få, i hele Skandinavia, som kan tenke seg en yrkeskarriere i det offentlige. Bare én av tjue har slike planer.

Lav etisk standard?

Gjennomgående er de norske og svenske studentene mye mer kritiske enn de danske til den etiske standard blant topplederne. Nesten hver tredje norske økonomistudent mener at våre toppledere holder en lav etisk standard. Like mange mener at de tjener for mye og tenker kortsiktig.

Halvparten av de spurte her til lands mener til og med at topplederne ofte setter egne interesser foran bedriftens og at de er opptatt av å fremheve seg selv og sine egne prestasjoner.

«Offentlig» aversjon

Koordinator for undersøkelsen, Camilla Røren Andreassen, sier i en kommentar til Bergens Tidende at det er flere funn i undersøkelsen som overrasker henne. Det gjelder både den sterke aversjonen mot på ta arbeid i det offentlige og uviljen mot å reise utenlands. Det siste fenomenet forklarer hun slik:

— Det ene er at internasjonale bedrifter gjør seg mye sterkere gjeldende i Sverige og Danmark enn her, og det er dessuten få slike bedrifter som kommer hit for å rekruttere nyutdannete økonomer, sier Røren Andreassen.