RUNE VALDERHAUG rune.valderhaug@bergens-tidende.noOnsdag 7. februar går startskuddet for vekkelseskampanjen "Våkn opp, Bergen". Men dagene før skal et tusentall kristne oppsøke 60.000 husstander i Bergensområdet for å invitere til møtene. Samtidig skal de be for og lyse velsignelsen over beboerne i hvert enkelt hus, sier pastor Rolf Erik Olsen i menigheten Kristent Fellesskap til Bergens Tidende. Vekkelsesmøtene blir den største kristne kampanjen i Bergen siden amerikanske Billy Graham talte via storskjerm for fulle hus i Bergenshallen høsten 1978, sier lederen av hovedkomiteen, pastor Reidar Paulsen. 2500 sitteplasser "Våkn opp, Bergen" skal vare fra 7. til 10. februar. Da inntar den amerikanske vekkelsespredikanten Steve Hill talerstolen i lokalene til Levende Ord på Bønes. Hvis det går som arrangørene håper skal 2500 stoler fire kvelder på rad fylles av bergenserne som vil møte Jesus. 1400 får plass rett foran talerstolen, resten plasseres i to tilstøtende saler og et telt med tv-overføring. Levende Ord skal også overføre møtene via sine lokale tv-sendinger i Bergen. 13 menigheter Bak aksjonen står 13 kristne menigheter og lokale kirkesamfunn i Bergen. De spenner teologisk fra Indremisjonen i Åsane til Levende Ord. — At så mange menigheter samarbeider på denne måten, er unikt i Bergen, sier lederen av hovedkomiteen, pastor Reidar Paulsen.Rolf Erik Olsen har fått jobben med å organisere gruppene som skal vandre fra hus til hus i dagene før det braker løs. 1000 kristne deler byen mellom seg. Henges på døren - Vi skal ikke ringe på, eller trenge oss på, men henger invitasjonen på døren for at alle skal få personlig invitasjon, få kjennskap til at Gud velsigner byen, og vite at Han elsker innbyggerne. Vi håper og tror at denne aksjonen vil føre til at et stort antall nye mennesker blir frelst. Målet er ikke å samle dem som allerede er kristne til et nytt stevne. Steve Hill ønsker å tale til nye mennesker, sier Olsen. Frelste 200.000 Steve Hill er ingen hvem som helst i internasjonalt kristenliv.Ifølge Reidar Paulsen ledet han den store vekkelsesbevegelsen som startet i Pensacola i USA i 1995. Over 200.000 mennesker skal ha blitt frelst på hans vekkelsesmøter siden. Paulsen forteller at Hill spesielt har sett seg ut København og Bergen for mulige kristne vekkelser i år.