— Jeg er jordnær, svarer professor Kjellmar Oksavik på spørsmål om sjansen for å vinne en konkurranse om å bli Senter for fremragende forskning (SFF). Han arbeider på Institutt for fysikk og teknologi, og er nestleder for et prosjekt som har nådd finalen i den nasjonale konkurransen. Målet deres er å finne ut mer om hvordan jorden og verdensrommet interagerer.

Oksavik tar frem en 200-lapp. - Her er det bilde av Kristian Birkeland, som for over 100 år siden fant ut at elektriske strømmer i atmosfæren kan skape nordlys. Han klarte også å lage nordlys i laboratoriet. Under en slik demonstrasjon på Universitetet i Oslo endte det med en eksplosjon. Lærdommen ble senere grunnlag for fremstilling av kunstgjødsel og Norsk Hydro, smiler Oksavik.

I likhet med Birkeland driver Oksavik og kollegene med grunnforskning. I fremtiden kan det tenkes at forskningen vil få en rekke praktiske anvendelser.

— For eksempel ønsker vi å utvikle bedre metoder for å varsle nordlys, sier han.

På forsiden av Nature

— Hvorfor er det interessant å varsle nordlys?

— I dagens teknologisk avanserte samfunn er vi stadig mer avhengig av satellitter. VISA-transaksjoner går for eksempel via satellitt. Om det er nordlys imellom kan det forstyrre signalet, noen ganger svært kraftig. Nå som det er ventet økt aktivitet i nordområdene, for eksempel planene om oljeutvinning, er det viktig med mer nøyaktig informasjon. Med dagens teknologi er det vanskelig å varsle nordlys.

Kunnskapen om nordlys, eller aurora borealis som det heter på latin, har på ingen måte stått stille siden Birkelands tid. - Nei, på dette feltet må lærebøkene oppdateres jevnlig, sier Oksavik.

— Da jeg begynte på Universitetet lærte vi at nordlys og sørlys var et speilbilde av hverandre. Vår forskningsgruppe havnet i 2009 på forsiden av Nature, kanskje verdens mest anerkjente forskningstidsskrift, for å motbevise at det var tilfelle, sier han.

Forskjellene ble avdekket ved å ta bilder med ultrafiolett kamera. Hva forskjellene kommer av, er et av spørsmålene Oksavik og hans kolleger håper å få svar på.

— Vi jobber også med mer detaljerte modelleringer av nordlyset, sier han.

— Det nye her er at vi har ideer for å vise hvordan nordlys varierer. Før har det vært gjennomsnittsmålinger i stor skala, hvor alle ekstremverdier smøres ut. Da kan man få inntrykk av at nordlyset er statisk, noe som ikke stemmer. Med mindre skala kan du for eksempel vise når det sendes mest energi ned i atmosfæren, sier han og legger til:

— Det blir som Google Maps med zoom i stedet for et vanlig verdenskart.

Utforsker energiglimt

En annen del av prosjektet dreier seg om lyn.

— Det er cirka 45 lynnedslag på jorden hvert sekund, men det er utrolig lite vi egentlig vet om lyn. Nå bygger vi deler som skal sendes opp i romstasjoner i 2015 for å gjøre lynmålinger. Vi er spesielt interessert i å lære mer om såkalte Terrestrial Gamma Flashes (TGF), sier Oksavik.

TGF er enorme energiglimt som kommer fra jorden og sendes ut i verdensrommet. De består av elektroner og antimaterie. Forskere mener at glimtene kommer i sammenheng med lyn, men de varer en brøkdel av lynets varighet. Fenomenet ble tilfeldig oppdaget for 20 år siden.

— Gruppen vår lager lyn i en lyngenerator i Nederland. En slik generator har en spenning på flere millioner volt. Etter hvert vil luften kollapse, akkurat slik det skjer i atmosfæren når varm luft stiger, elektroner rives vekk fra atomene og vi får lynnedslag. Vi er interessert i å få TGF til å oppstå i laboratoriet, og slik avdekke hva som forårsaker dem, hvor ofte de forekommer og hvor store de er.