Det mener smittevernoverlege Øystein Søbstad i Bergen kommune.

Den sterkt økende forekomsten av kikhoste blant småbarn er utgangspunktet for anbefalingen. I løpet av de siste årene har tilfeller av kikhoste blitt mer enn tredoblet, fra omkring 2000 tilfeller rundt tusenårsskiftet til 6500 i fjor.

Grunn til bekymring

Det gir grunn til bekymring, mener Søbstad, som tror at hovedårsaken til den økte forekomsten er at spedbarn smittes av voksne eller større søsken.

– De fleste tror at «barnevaksine» ikke er nødvendig for voksne, men de fleste glemmer at vaksinen man fikk i barneårene ikke holder i mer enn omkring ti år. Da kan man bli smittet igjen, sier Søbstad.

– Å få kikhoste som voksen er sjenerende, men ufarlig. Kommer man i skade for å overføre smitten til et lite barn, derimot, er situasjonen straks en annen. Kikhoste smitter svært lett og er fortsatt en alvorlig sykdom for helt små barn. Dødsfall forekommer. For femti år siden hadde vi årlig 49.000 tilfeller av kikhoste i Norge, og 50-60 dødsfall. Barnevaksinasjonsprogrammet satte en effektiv stopper både for kikhoste og for andre barnesykdommer som meslinger, kusma og røde hunder, sier han.

– Når vi nå ser en oppblomstring av kikhosten, er det grunn til å rope varsku. Ved å vaksinere voksne kan vi enkelt redusere antall smittekilder. Det vil være ett av de viktigste grepene for å stoppe utbredelsen av smitten, mener Søbstad.

Høye tall i ti år

Kikhostetallene har holdt seg høye i Norge helt siden 1997, da man først registrerte en markant økning.

Til og med fredag i siste uke hadde Folkehelseinstituttet fått melding om 4438 tilfeller hittil i år, mot 6587 i hele fjor. For Hordaland var tallet 227, mot 282 i hele 2006. Det er over en fordobling i løpet av de fem årene som har gått siden 2002, da det ble registrert 107 tilfeller i Hordaland.

Bedre registrering

Overlege Øistein Løvoll i Nasjonalt folkehelseinstitutt sier at noe av grunnen til den sterke økningen av meldte kikhostetilfeller siste ti år kan ligge i at legenes diagnosemuligheter er bedre nå enn tidligere, men at man også regner med at det har vært en reell økt forekomst av sykdommen.

– Kikhoste er en meldingspliktig sykdom, og bare tilfeller som er diagnostisert gjennom laboratorietester teller med i statistikken. Tidligere var det en komplisert oppgave å få gjennomført slike tester. Nå er det enklere, og det kan hende det betyr at flere blir meldt, sier Løvoll.

Vaksine bestemmes lokalt

Folkehelseinstituttet har ikke gått ut med generelle anbefalinger om å utvide vaksinasjonsprogrammet ut over barnealderen, men Løvoll sier at helsetjenesten i den enkelte kommune har mulighet til å vaksinere andre enn dem som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet.

– I prinsippet er det ikke noe i veien for at alle kan bli vaksinert. Hvis det er mye kikhostesmitte i et nærmiljø, kan det for eksempel være en god idé å vaksinere folk som har tett kontakt med uvaksinerte spedbarn, som helsepersonell eller foreldre og større søsken til nyfødte barn, sier Løvoll.

Arkiv