Det Høyre-dominerte byrådet i Bergen har for kort tid siden avslått både søknad og klage fra Bergenfest som ønsker utvidet skjenketid under festivalen.

Bystyrerepresentant Geir Kaland (H) mener skjenketiden må kunne utvides både under Bergenfest, Nattjazz og Festspillene. I et privat forslag til bystyret foreslår han å utvide skjenketiden med en halv time under festivaldagene.

— En håndsrekning

  • Det er snakk om tre skjenketimer i løpet av et år som har rundt 7000 skjenketimer. Dette er alkoholpolitisk en helt marginal utvidelse, sier Kaland.

Han er tidligere styreleder i Sentrumsforeningen og er opptatt av festivalenes mulighet til å tjene nok penger.

— Festivaler har tøffe økonomiske utfordringer. Det skyldes finanskrisen, som ikke eksisterte da vi la rammene for alkoholpolitikken, sier Kaland.

Han mener politikerne bør gi festivalene en håndsrekning i det han tror kan bli et vanskelig år.

— Festivalene er avhengige av skjenkestedene sin velvilje for å gjennomføre festivalene. En del utesteder har sagt de vil gjøre om scener til rene skjenkelokaler dersom det nye forslaget til alkohollov trer i kraft. I denne situasjonen bør vi prøve å hjelpe festivalene, sier han.

— Jeg har ikke hørt at festivalgjester er blant de som slår seg vrange på byen. Dette er stort sett voksne mennesker, mener Kaland.

- Respekterte bystyrevedtak

Helsebyråd Christine Meyer (H) sier det er fritt frem å stille private forslag, også for Høyre-politikere som er uenige med byrådet.

— Vi valgte å si nei til Bergenfest. Nå får forretningsutvalget ta stilling til hvordan denne saken skal behandles, sier Meyer.

Hun ønsker ikke å si noe om byrådet var uenige før de valgte å avslå søknaden fra Bergenfest.

— Vi respekterte at bystyret har gjort et vedtak om skjenkepolitikken, sier Meyer.

Forretningsutvalget har møte i neste uke. Det gjenstår å se om de vil la bystyret realitetsbehandle forslaget fra Kaland. Bystyrereglene slår fast at et privat forslag ikke kan behandles hvis det har samme innhold som saker som har vært behandlet i bystyrets organer i samme bystyreperiode.

Bør utestedene få lov til å skjenke lenger når det er festival i by'n? Si din mening!