TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bergens-tidende.no— Elevinspektørene gjør en kjempejobb. Samtlige i skolen mener dette er en stilling som har fremtiden for seg. Ved de store videregående skolene bør stillingen nå utvides fra halv til hel, sier Knut H. Leknes, fylkesleder i Elevorganisasjonen i Hordaland.Det var fylkesopplæringsdirektør Gunnar Dale som tok initiativ til å opprette stillingen som elevinspektør. Han fikk fylkespolitikerne med. Samtlige videregående skoler fikk en elevinspektør i 50 prosent stilling sommeren 1998. Uvurderlig - Elevinspektøren er helt uvurderlig for oss i elevrådet. Vi har fått bedre kontakt med skolens ledelse og kan gjøre en bedre jobb for elevene, sier elevrådsleder Lene Sælen ved Bjørgvin videregående skole i Bergen.- Vi bryter nytt land sammen med elevene. Jobben er spennende, krevende, utfordrende og lærerik, sier Inger Sagvåg. Hun er elevinspektør i halv stilling ved Bjørgvin videregående skole og underviser i tillegg i norsk og religion. Flere vil følge Hordaland Hordaland var først i landet med å ansette elevinspektører. Nå vurderer flere fylker å følge etter. Fire hovedoppgaver er lagt til stillingen: Elevinspektøren skal forebygge problematferd, mobbing og skulk, hjelpe elevene til aktiv demokratisk medvirkning i skolen, samarbeide med rådgiverne om sosialpedagogiske oppgaver og bistå med yrkesorientering.- Det er alltid elever på døren. Jeg kan jobbe døgnet rundt, men prøver bevisst å avgrense det. Selv opplever jeg også kontakten med elevene i timene så verdifull at jeg ikke vil være elevinspektør i 100 prosent stilling, sier Inger Sagvåg.