— Det må være en sammenheng mellom permisjonsordningen og barnehagetilbudet. Det er det ikke i dag, sier Espen Edvardsen, som er oppvekstpolitisk talsmann i Bergen SV.

Han står bak forslaget om at permisjonen må økes til 52 uker med hundre prosent lønn. I tillegg mener han og Bergen SV at alle barn må ha krav på barnehageplass fra den dagen de fyller ett år. I dag trer denne retten inn om høsten for de som fyller ett år innen 31. august.

— Er det realistisk å få til?

I uttalelsen står det også at permisjonstiden må begynne å løpe fra barnet er født, og ikke tre uker før termin som i dag. LO har reist et tilsvarende krav.

- Ikke i mål

Han håper dette blir et tema på SVs landsstyret, og at det kan komme med i arbeidsprogrammet for neste stortingsperioden.

— Bakgrunnen er at vi mener vi trenger offensive krav på dette feltet. Vi er ikke i mål.

- Selv om SV har barneministeren?

— Ja. Småbarnspolitikken må dreie seg om mer enn mors og fars permisjonsuker.

Sekstimers dag

Edvardsen mener overgangen fra første til andre leveår er viktig.

— Mye av deltidsproblematikken oppstår der. Mange foreldre føler de må ta ut deltid for å få det til å gå i hop.

Bergen SV har også vedtatt at det bør innføres sekstimers arbeidsdag. Edvardsen mener dette bør forbeholdes småbarnsforeldre for at det skal være realistisk å få til, men årsmøtet ville at det skulle gjelde alle arbeidstagere.

I tillegg mener lokalpartiet at det bør innføres et utbytteforbud for barnehager.

— Bystyret behandler en høringssak om dette på mandag. Her er vi uenige med Kristin Halvorsen og regjeringen, vi mener formuleringen de legger opp til er for svak, sier Edvardsen.