Direktoratet for naturforvaltning (DN) sender nå ut forslag om nye fisketider til høring. Bør fisketidene i Oselva utvides eller ikke? I dag er det lov å fiske fra 15. juli til 15. september, men nå kan det bli nye tider: Fra 1. juli til 15. september.

— Alle kan si sin mening i denne høringen, sier Gry Walle ved Fylkesmannen i Hordaland.

Det var Fylkesmannen som foreslo at fisket burde utvides med to uker i Oselva. DN innstiller på det samme, men først skal altså forslaget på høring. Høringsfrist er 1. april.

Også i Bjoreio i Eidfjordvassdraget kan det bli endringer. Der er det i dag ikke åpnet for fiske, men DN foreslår at det åpnes for fiske etter sjøørret mellom 15. juli og 15. september.

- Hva gjør man hvis man får laks på kroken?

— Da skal den slippes ut igjen, men fiskeutstyret for sjøørret er skiller seg fra lakseutstyret, sier Gry Walle.