Boligsoneparkering betyr at beboerne mot en månedlig avgift får enerett på å parkere utenfor egen bolig.

Andre bilister blir henvist til parkometre. Bydelsdirektøren ønsker også å få utredet nye parkeringsmuligheter for Haukeland sykehus og Brann stadion for å lette presset på boligområdene.

Disse ønskene kommer i en høringsrunde om byrådets nye parkeringsstrategi og er å regne som et råd til kommunens sentrale politikere som avgjør et slikt spørsmål. I dag behandler bydelsstyret saken.