Havnedirektør Gunvald Isaksen I Bergen og Omland Havnevesen bekrefter overfor Bergens Tidende at planleggingen allerede er i gang. Grunnundersøkelsene starter om kort tid. Ifølge Isaksen er det mye forarbeide, inkludert byggesøknad til kommunen. Han vet derfor ikke eksakt når utbyggingen kan starte, ei heller hva den koster.

Krever store mengder stein

— Utbyggingen krever store mengder stein til utfylling. Må vi kjøpe steinen, blir det mye dyrere å bygge ut enn om vi fikk stein og bare betalte transportkostnadene.

Det er to alternativer for utbygging. Begge har Frieleneskaien (gamle Hurtigrutekaien) som utgangspunkt. Ett alternativ er å bygge den nåværende Frieleneskaien sammen med Dokkeskjærskaien. Alternativ to er å bygge kaien ut fra Frieleneskaien og helt ut mot sørsiden av Dokkeskjærskaien. Reguleringsplanen for området tillater også en forlengelse nordover av selve Dokkeskjærskaien. Sammen med alternativ to vil dette kunne gi mellom 40 og 50 nye mål kaiareal.

35 nye mål innvinnes

Bare alternativ to alene vil gi et økt kaiareal på 35 til 36 mål. Kailengden vil bli den samme som i dag, ca. 500 meter.

Så vidt BT har grunn til å tro, heller havnedirektøren til alternativ to.

Gunvald Isaksen mener en slik utvidelse vil kunne gi Bergen nok kaiareal i 10 til 15 år fremover.

På sikt blir det likevel nødvendig å bygge ut havnen andre steder i Bergensområdet. Et samarbeid om ny havn mellom CCB og Havnevesenet er en mulighet. Det er allerede et samarbeid i dag. I situasjoner hvor kapasiteten i Bergen indre havneområde er sprengt, blir skip henvist til CCB-basen. Dette er avtalefestet skriftlig, forteller Isaksen.

For øvrig er Havnevesenet i samarbeid med Hordaland fylkeskommune i gang med å finne en alternativ havn til Bergen indre havneområde. Tidsperspektivet for en slik ny havn er innen en 15-20 års periode.

Isaksen opplyser at det allerede er i gang mindre utvidelser i Jekteviken. Der bygges det en 30 meters roll-on/roll-off fast rampe, mot Dokkeskjærskaien. Det er en investering til rundt åtte millioner kroner.

Økende trafikk

Gunvald Isaksen fastslår at det er absolutt nødvendig å øke havnekapasiteten i Bergen hvis ikke andre områder skal overta trafikk fra Bergen.

Fra 2001 til 2005 har skipsanløpene samlet innenriks og utenriks økt fra 16.386 til 18.711. I tillegg peker 2006-tallene oppover.

Isaksen venter en sterk økning i trafikken og voldsom økning i godsmengden. Spesielt ser han en økning i containertrafikken. Han ser også en sterk økning innen systemet med løstrailere/tilhengere som bringes og hentes til og fra havneområdet. Disse fraktes med spesialskip for rullende last og med ferger.

NYTT LAND: Fotoet viser Damsgårdssundet. Utfyllingen er planlagt fra der hvor Hurtigruteskipet ligger ved kai (se bildet) og nordover mot Dokkeskjærskaien. Alternativet er en utfylling og ny kaifront inn mot brekken på Dokkeskjærskaien. Alternativ to er ny kai helt frem til nordenden av Dokken. Utvidelsen er tegnet inn på bildet.