Aksnes tror den planlagte rullebane 2 vil komme på Flesland før eller seinere. Men han er usikker på når det blir behov for den.

– Vi snakker nok om et tidsperspektiv på 10-20 år, legger han til.

En fersk utredning tyder også på at det er teknisk mulig å bygge en ny rullebane parallelt med dagens bane.

– Utredningen er ikke ferdig. Men så langt ser det ikke ut til å være vesentlige hindringer for å etablere den innenfor dagens flyplassområde. Den nye rullebanen vil i så fall bli plassert 1035 meter øst for den nåværende banen, som er på 3000 meter. Det betyr at den skal gå parallelt med dagens med sørlig punkt omtrent der Statoil-stasjonen på Flesland i dag ligger. Banen blir på 2000 meter med tre hundre meters sikkerhetssone i hver ende. Med 1035 meter mellom rullebanene kan flyene operere uavhengig av hverandre på dem, sier Aksnes.

Tvingende nødvendig

– Det som nå er viktig, er å få tatt nødvendige beslutninger som gjør det mulig å bygge ny rullebane på et tidspunkt der vi vet mer om både trafikksituasjonen, miljø og eventuelt andre transportmuligheter. Allerede ved de utbyggingene som skal gjennomføres de nærmeste årene, må vi legge til rette for at det kan komme en ny rullebane, sier Aksnes.

Fungerende direktør for store lufthavner i Avinor, Lasse Bardal, sier det ikke er aktuelt å bygge ny rullebane før trafikksituasjonen gjør det tvingende nødvendig. I Avinor har man heller ikke noe til overs for at Kristelig Folkeparti går til høstens valg med krav om at en ny rullebane må plasseres på Sotra.

Sotra urasjonelt

– Vi skal være forsiktige med å legge oss borti lokal valgkamp. Men å plassere en ny rullebane på Sotra vil jo i praksis være å bygge ny flyplass. En slik delt løsning vil også være ekstremt urasjonelt, og miljømessig en svært dårlig løsning. Det blir jo eksempelvis ikke mulig å flytte flyene mellom de to rullebanene. Selv om trafikkutviklingen i Bergen er svært god, vil det aldri bli marked for to flyplasser i bergensområdet, sier Bardal.

Lufthavnsjef Dag Aksnes er enig.

– Hvis regjeringen pålegger oss å utrede rullebane på Sotra, skal vi selvsagt gjøre dette. Men uansett er det ikke noe grunnlag for å starte dragkampen om hvor en eventuell ny rullebane skal ligge før om fem til 10 år. Men samtidig må vi sikre oss muligheten til å kunne gjøre det. Å bygge rullebane i det aktuelle området på Flesland vil vi både sikre rasjonell drift, samtidig som den kan realiseres uten å måtte rive et eneste bolighus eller næringsbygg. Det er i seg selv et godt utgangspunkt. Samtidig er det vår utfordring å sikre at bergensområdet har en flyplass som fungerer best mulig i forhold til regionen vi skal betjene i en stadig sterkere konkurranse både nasjonalt og internasjonalt.

HER, OMTRENT: ¿ En ny rullebane kan gå parallelt med dagens, med sørlig punkt omtrent der Statoil-stasjonen i dag ligger, sier lufthavnsjef Dag J. Aksnes.