• Høringen i Stortinget har brakt frem nye momenter og opplysninger som tilsier at vi på nytt må vurdere heving av ubåten, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen til bt.no.

Statsråden opplyser at det skal settes i gang et utredningsarbeid så snart som mulig. Men det vil anslagsvis gå noen måneder før konklusjonen er klar. Det vil si at en beslutning om heving eller tildekking av den tyske ubåten U-864 ved Fedje kommer først en god stund over sommeren, sier hun.

Etter all sannsynlighet vil regjeringen fatte den endelige beslutningen etter kommune— og fylkestingsvalget 10. september.

— I praksis betyr dette at det uansett ikke vil bli satt i gang noe fysisk arbeid for å løse ubåtproblemet før neste sommer, fortsetter Pedersen.

Glad for ny runde

Dermed har regjeringen gjort helomvending. I Helga Pedersens permisjonstid var hennes vikar, Dag Terje Andersen, rask med å vedta at båten skal tildekkes med olivinsand for å hindre at kvikksølvet lekker ut. Beslutningen ble tatt 13. februar i år, og statminister Jens Stoltenberg måtte forsvare den overfor partifeller i Hordaland like etter.

Stortingsrepresentant Per Rune Henriksen sier til bt.no at han er svært glad for at det nå blir en ny runde med utredninger.

— Jeg håper det betyr at ubåten blir hevet og at det finnes gode løsninger som gjør at det kan skje med mindre risiko. Men hvis det motsatte skulle vise seg, at tildekkingen blir utlagt som det mest sikre alternativet, så har vi i hvert fall hatt en gjennomgang av innsigelsene som er kommet, sier han.

Etter at regjeringen tidligere i år vedtok å dekke til vraket, har politikere fra alle partier protestert mot løsningen. Det har også kommet sterke innsigelser mot konklusjonene i den utredningen Kystverket har gjort. Kystverket konkluderte med at riskoen ved å heve vraket var for stor til at de kunne anbefale en slik løsning.

Følger regjeringspartnerne

Til tross for Kystverkets klare anbefaling, har regjeringen nå gått inn for en ny utredning. Til tross for dette har regjeringen nå gått inn for en ny utredning. Det har nok hatt betydning at landsmøtene i de to regjeringspartiene SV og Sp har gått inn for ny utredning. Det samme har 14 av fylkeslederne i Arbeiderpartiet.

Beslutningen er tatt i dag på bakgrunn av de nye opplysninger om mulighetene for å heve vraket som kom frem på Stortingets høring om ubåtsaken i går.

Der la det hollandske bergingsfirmaet Smit Salvage frem planer for heving av vraket. Smit Salvage er verdens fremste selskap på denne typen redningsoperasjoner. Selskapets bergingsdirektør Hans van Rooij sa under høringen at det ikke ville være noe problem å heve vraket på en sikker måte.

MILJØBOMBE: Ubåten med 65 tonn kvikksølv ligger på 150 meters dyp utenfor Fedje.
SNUR: Regjeringen kan ikke gå imot entydige faglige råd om å dekke til ubåten, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin tale til fylkesårsmøtet i Hordaland Ap for bare én måned siden. Nå vil regjeringen vurdere saken på nytt.
Odd mehus
NY UTREDNING: Først til høsten kan det komme en endelig beslutning om hva som skal gjøres med ubåtvraket, sier fiskeriminister Helga Pedersen til bt.no.
Junge, Heiko