ARNE COLLIANDER

Akkurat i disse dager smiler flaggkommandør Trond Grytting fra øre til øre. Mer enn 30 fartøyer er denne og neste uke på øvelse i farvannene rundt Bergen. Senere i vinter skal de samme fartøyene delta i enda større øvelse, Battle Griffin, langs Trøndelag-kysten.

— Det er skapt et inntrykk av at hele Marinen ligger i tørrdokk eller opplag mesteparten av året. Det stemmer ikke, sier sjefen for Kysteskadren.

NATO-deltakelse

I øvelsen som pågår nå, deltar ett kystvaktfartøy, tre fregatter, to ubåter, to MTB-skvadroner og fire mineryddingsfartøyer. I tillegg kommer tre NATO-fregatter, syv fartøyer fra NATOs stående minerydderstyrke, tre fartøyer fra det belgisk-nederlandske, taktiske ledelseselementet, to F 16-fly, og tre maritime overvåkingsfly.

— Et herlig syn, sier flaggkommandør Grytting.

Ekstremt trange kår

Han legger likevel ikke skjul på at det er trangere kår for Sjøforsvaret.

— Vi lever og opererer under en ekstremt stram økonomi. Men det vi gjør, skal være skikkelig, og vi skal få mest mulig igjen for pengene, sier Grytting.

Utfordringene om å få mer ut av hver eneste krone, mener han Sjøforsvaret har tatt på strak arm.

— Stortinget har bestemt at vi skal ha en fin, men ikke veldig stor marine. Det innretter vi oss etter, sier han.

Øvelsesaktiviteten de nærmeste ukene blir de største sprellene Sjøforsvaret er i stand til å gjøre i år. Innholdet i øvelsene er også blitt endret i løpet av de siste årene.

— Tidligere var territoriell beskyttelse det viktigste. Nå handler det mest om å trene på hvordan vi kan unngå terror, og å forberede mannskapene våre på internasjonale oppgaver, sier flaggkommandør Grytting.

Og det er nettopp dette det trenes på i Korsfjorden og Bjørnefjorden. Pressen ble tatt med for å få demonstrert hvordan MTB-er kan fungere som eskortefartøyer og snuse opp mulige fiendtlige fartøyer. Øvelsene i farvannene rundt Bergen fortsetter ut neste uke.

OPERASJON SJØSPRØYT: Dårlig vær har satt mannskapene på prøve. Her er det en MTB som får vasket seg under øvelsen som nå pågår i farvannene rundt Bergen. <br/> FOTO: MARIT HOMMEDAL, SCANPIX