— I tannpleien undersøkes forebyggende hver eneste tann for alle skolebarn i Norge. Likevel klarer vi ikke å undersøke den psykiske helsen til alle skolebarna, sier direktør for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet, Arne Holte, til NRK.

Beregninger fra SINTEF og Folkehelseinstituttet viser at rundt 50.000 barn sliter med uoppdagede psykiske problemer. For å bøte på dette foreslår Folkehelseinstituttet nå å ansette psykologer i skolen som årlig skal undersøke den psykiske helsa til alle barn.