Forslaget er fremmet i et brev fra Statens Vegvesen og baserer seg på en rapport fra SINTEF, melder NRK Hordaland. Forskningsinstitusjonen konkluderer med at gevinsten vil være flere brukere av— og bedret fremkommelighet for bussene på nordre innfartsåre. SINTEF tror ikke at det vil være tilsvarende gevinst å hente på søndre- eller vestre innfartsåre.

I Trondheim har man allerede forsøkt seg med en slik ordning. Resultatet har vært en langt større flyt i kollektiv- og kameratkjøringsfeltet (også kalt "sambruksfelt") med en snitthastighet på 40 kilometer i timen, og tilsvarende sneglekjøring på stusselige 10 kilometer i timen for de ensomme rytterne i det andre feltet.

Høringsfristen for forslaget fra Statens Vegvesen gikk ut på fredag. I brevet foreslås det to alternativer for et slikt "hurtig-kollektivfelt". Enten fra Åsane og inn til Øyjorden, eller fra Eidsvåg til Øyjorden.

Politiet er langt fra begeistret for forslaget, noe de gir uttrykk for i sin høringsuttalelse.

— Rapporten fra SINTEF antyder at ordningen kan føre til flere trafikkulykker. Blant annet fordi det fører til flere feltskifter for eksempel ved avkjøringene. Dette samsvarer dårlig med nullmålet vi har når det gjelder trafikkulykker, sier politioverbetjent Arvid Ask til NRK Hordaland.

Innføring av sambruksfelt på innfartsårene til Bergen var oppe i Stortingets spørretime i april da SVs Audun Lysbakken tok opp saken. Inntil da hadde et vedtak i bystyret ligget og samlet støv hos Statens Vegvesen. Etter at samferdselsminister Torild Skogsholm forlangte fortgang i saken, har tempoet på saksbehandlingen tatt seg opp betraktelig.

Et flertall av politikerne i Fylkesutvalget er også positive til forslaget. Med unntak av Høyre og Frps stemmer vedtok de til og med å utvide ordningen slik at sambruksfeltet bare skal kunne brukes av biler med mer en tre personer i. Også Naturvernforbundet og Transportbedriftenes Landsforening er støtter en slik ordning.