Forsikringsselskapet Gard har begrensning på 240 millioner kroner når det gjelder dekning av utgifter i etterkant av «Server»-forliset. Etter det Bergens Tidende erfarer, har nå utgiftene til opprenskningsarbeidet snart nådd begrensningsbeløpet.

Vraket av akterskipet ligger på 40 meters dyp nær land i et farvann med mange skjær og grunner like utenfor Hellisøy fyr på Fedje. Kilder har overfor BT antydet at hevingen av akterskipet vil koste mellom 100 og 150 millioner kroner. De totale utgiftene med oljerensing og heving av vraket vil langt overskride begrensningsbeløpet på 240 millioner kroner.

— Det har jeg ingen kommentar til, sier direktør Svein Buvik i forsikringsselskapet Gard, men legger til:

— Først når finsaneringen av oljesølet er ferdig og vi kjenner sluttsummen på oljerenskingen, skal vi sammen med Kystverket vurdere tekniske og økonomiske sider ved en heving av vraket. Vi ønsker foreløpig ikke å gå ut med hvor mye oljefjerningen har kostet. Men jeg kan si så mye at ansvarsbegrensningen vil bli et tema når alle kostnader er avklart, sier han.

- Ikke miljøfare

Frank Mohn Flatøy AS var engasjert for å fjerne restene av olje i vraket. De gjennomsøkte vraket grundig med avansert undervannsverktøy, men fant bare en eneste kubikkmeter olje. Denne oljen ble fjernet.

Vraket fikk hard medfart av den grove sjøen. Det medførte at bunnen ble slått i stykker. Dermed rant oljen ut i sjøen.

Buvik sier at både Kystverket og Gard mener at vraket av akterenden på «Server» ikke lenger utgjør en miljøfare.

Beredskapsdirektør Tor Christian Sletner i Kystverket, sier til BT at de har pålagt rederiet og forsikringsselskapet å fjerne vraket før høststormene setter inn.

- Krav om heving består

På spørsmål om Kystverket kan gå med på å la vraket bli liggende, sier Sletner:

— Det er et hypotetisk spørsmål. Myndighetene har krevd vraket fjernet. Kravet står ved lag, sier han.

— Dersom forsikringsselskapet og eieren av skipet foreslår å la vraket bli liggende, vil vi saksbehandle forslaget på vanlig måte og vurdere argumentene som presenteres. Men som sagt - kravet om heving består, sier Sletner.

— Kan det bli aktuelt for myndighetene å ta utgiftene med heving av vraket dersom forsikringsselskapet hevder at utgiftene med oljerenskingen har nådd ansvarsbegrensningen?

— Også dette er et hypotetisk spørsmål. Det vil bli en helt ny problemstilling som myndighetene må behandle som en ny sak, sier Sletner.

Ennå er ikke oljerenskingen avsluttet. I disse dager er det satt i gang en omfattende oljeopprydding i Vetvika i Bremanger i Nordfjord. Arbeidet med å fjerne oljen i dette området har Kystverket beregnet til å ta et par uker.

VRAKET: Slik lå akterskipet en stund før det sank. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ
Bergens Tidende