— Politiet står maktesløse overfor selv aggressive tiggere. De trenger et regelverk, og de mener det er lettere med et totalforbud, sier Gitmark.

Stortingsrepresentanten fra Vest-Agder har engasjert seg i spørsmålet etter at Kristiansand opplevde en invasjon av tiggere i fjor. Nå er det Bergens tur. Gitmark mener det var en tabbe å oppheve løsgjengerloven.

Gir aldri penger

— Vi ser et tydelig mønster i alle våre største byer. Det blir flere og flere tiggere som kan karakteriseres som organiserte. Politiet forteller at de oftest er rumenske eller bulgarske, og at de reiser samlet til Norge og bor sammen her.

— Men hvorfor er organisert tigging verre enn annen tigging?

— Vi vet at organisert tigging ofte er en form for menneskehandel der bakmenn utnytter folks elendighet. Det er vanskelig å bevise, og sikkert ikke alltid tilfellet. Men vi har et godt utbygd velferdssystem i Norge som skal ta hånd om folk.

Gitmark sier at han aldri gir penger til tiggere i Norge, nettopp fordi sosialkontorene gir mer verdighet og bedre behandling. Over påske vil han presentere sitt forslag om tiggeforbud for Høyres stortingsgruppe.

Frykter kyniske bakmenn

I går møttes Bergen kommune og politimesteren for å diskutere tiggersituasjonen i Bergen. Ordfører Gunnar Bakke (Frp) tok initiativ til tiggermøtet. Han frykter at kyniske bakmenn står bak.

På møtet ble det klart at Bakke ikke er alene om den mistanken.

Les også: Politiet mistenker tigging for å være organisert kriminalitet

— Noen av dem som tigger her i byen, mistenker vi for å være del av et større, organisert miljø, som har en forankring utenfor landets grenser, sier politimester Ragnar Auglend.

Helse- og sosialbyråd Liv Røssland (Frp) mener det er naivt å tro at ingen står bak tiggerne.

— Vi kan ikke sitte stille og se på at mennesker blir utnyttet til andres inntekt, sier helse- og sosialbyråden.

Fem års fengsel

Alminnelig tigging er legalisert, og østeuropeerne som nå preger bybildet, opptrer så passivt at politiet ikke kan gripe inn på bakgrunn av ordensforstyrrelse eller truende atferd.

— Mange av de nye tiggerne er sigøynere fra Romania. Siden de er EU-borgere, er det heller ikke noe krav at de skal ha penger til å klare seg selv, sier Kjell Mo, overbetjent ved utlendingsseksjonen i Hordaland politidistrikt.

Samme år som loven mot tigging ble fjernet i 2006, ble tigging tatt inn i den såkalte menneskehandelparagrafen. Det å tvinge noen til tigging, straffes med inntil fem års fengsel.

Nå vil politimesteren kartlegge de utenlandske tiggerne.

— Vi vil investere en del innsats i det og få fjernet dem fra bybildet. Men selvfølgelig er vi avhengig av å finne bevis for at tiggingen er organisert.

Beroliget

Både ordføreren og helsebyråden er beroliget etter gårsdagens møte med politimesteren.

— Legaliseringen av tigging hadde jo ikke som hensikt å skape et marked for organisert tigging. Vi må ta inn over oss at dette er ugreit i bybildet, sier Liv Røssland.

Men hvordan skal vi forholde oss til tiggerne?

— Det får bli opp til hver enkelt å avgjøre. Vi har ikke grunnlag for å si at alle som tigger er en del av organisert kriminalitet, sier politimesteren.

Er totalforbud riktig løsning? Si din mening i kommentarfeltet under.

MENNESKEHANDEL? De har dukket opp i Bergens gater de siste ukene. Duknakket sitter de på knærne og holder opp en tom kaffekopp. Ikke et ord, kun et bedende blikk. Politiet i de største byene i Norge rapporterer om flere og flere tiggere som kan karakteriseres som organiserte.
Odd Nerbø
- TABBE: Peter Gitmark opplevde tiggerstrøm til Kristiansand i fjor. Nå vil han gjøre tigging forbudt i Norge. Igjen.
Partiet Høyre