I morgen strammes reglene for permisjoner for grunnskoleelever inn i Bergen, men BT har tidligere skrevet at rektorer i Bergen mener den nye Bergensstandarden kan tolkes forskjellig. Flere har spådd store forskjeller i hvordan elevene sine permisjonssøknader vil bli behandlet.

Nå blir Bergensstandarden tema i flere rektornettverk i de ulike bydelene.

I Bergenhus bydel skal regelverket opp på førstkommende møte 17. oktober.

— Det åpnes for en god del skjønn når man skal utøve Bergensstandarden, så vi vil diskutere hvordan den skal forstås slik at vi utøver den ganske likt, sier rektor ved Krohnengen skole, Per Songstad.

Mer forutsigbarhet

I det nye regelverket heter det blant annet at "det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie". Hva man skal legge i normalt, blir nok et av temaene på møtet, tror Songstad.

— Jeg tror det er bra å diskutere dette i fellesskap. Hvis vi har noenlunde like oppfatning, vil regelverket bli praktisert på en likere måte. Da vil det bli mer forutsigbart for foreldrene, sier rektoren.

- Kjekt å høre andres meninger

I Laksevåg bydel har rektorene allerede drøftet bergensstandarden i fellesskap. Sissel Fuglestad, rektor ved Loddefjord skole, mener det er viktig for rektorene å få diskutert det nye regelverket i fellesskap.

— Det vil fortsatt være rektor sitt skjønn som er avgjørende for hvordan Bergensstandarden blir praktisert. Det er kjekt å ha hørt andre sine meninger og tanker, så det ikke blir så store forskjeller, sier Fuglestad.Rektor på Holen skole, Inger Marie Tørresdal, var også på møtet for rektorene på Laksevåg.

— Det er viktig at vi sikrer en viss form for likebehandling, selv om man skal ta individuelle hensyn. Derfor er det viktig at vi ikke sitter alene med dette, men hører hva kolleger tenker, sier Tørresdal.

- Vil ta litt tid

Anne Marit Presterud, kommunaldirektør for barnehage og skole i Bergen kommune, synes det er naturlig at rektorene tar Bergensstandarden opp når de samles i rektornettverkene.

— Det vil nok ta litt tid før alle får en felles oppfatning av Bergensstandarden, men jeg tror vi skal bli enige, sier Presterud.Bergensstandarden blir også tema på en rektorsamling 27. november der Presterud og fagdirektøren i kommunen skal være til stede.

— Da skal vi gå tydelig inn i regelverket, sier Presterud.