ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.no Hordaland politidistrikt bygger sin innstilling på egen etterforskning, og på undersøkelseskommisjonens rapport. Både kaptein Sverre J. Hagland og overstyrmann Olav Skjetne har nå status som siktet. Forelegg for HSD Politiet mener videre at det er grunnlag for å ilegge både HSD og Sjøfartsdirektoratet foretaksforelegg. Størrelsen skal, ifølge Bergens Tidendes opplysninger, være på henholdsvis tre millioner kroner og in million.Politiets hemmeligstemplede innstilling ble overlevert statsadvokaten i Hordaland for en drøy måned siden. Når embetet er ferdig med sine vurderinger, blir saken sendt videre til riksadvokaten. Der blir det tatt endelig stilling til om det virkelig blir noen tiltale mot de to navigatørene som hadde ansvaret på broen da "Sleipner" traff Store Bloksa, og noe seinere sank. Navigasjonsfeil Undersøkelseskommisjonen konkluderte med at "den utløsende årsak til ulykken var feilnavigering. Navigatørene visste ikke hvor de var da M/S "Sleipner" gikk på grunn. Navigatørene unnlot i stor grad å gjøre bruk av tilgjengelige navigasjonshjelpemidler og de etablerte seilingsrutinene," skrev kommisjonen i sin rapport.Politiet har gjennom sin etterforskning kommet til samme resultat, og mener i tillegg at feilnavigeringen var et resultat av uaktsomhet. I tillegg mener politiet at uaktsomheten var så grov at lovens strengeste paragraf for dette bør anvendes.Både undersøkelseskommisjonen og politiet finner det bevist at "Sleipner" ulykkeskvelden brøt bølgebegrensningen som lå i hurtigbåtens midlertidige driftstillatelse. Det var kapteinens ansvar å påse at denne ble fulgt. Tre års fengsel Den øvre strafferammen for uaktsomt drap er ubetinget fengsel i tre år.Politiet mener at også HSD og Sjøfartsdirektoratet har opptrådt klanderverdig. Hordaland politidistrikt har likevel ikke anbefalt straffeforfølgelse mot tidligere konsernsjef Arne Dvergsdal eller andre enkeltpersoner i rederiets ledelse, og heller ikke mot noen i direktoratet.Også her blir det opp til statsadvokaten og riksadvokaten om politiets innstilling skal følges. Dersom HSD og Sjøfartsdirektoratet vedtar eventuelle foretaksforelegg, vil deres roller rundt forliset ikke bli strafferettslig belyst.Hvis eventuelle forelegg ikke blir vedtatt, må også HSD og Sjøfartsdirektoratet møte i rettssalen. Les også: — Trekker det for langt I kø hos statsadvokaten