Det mener den nye politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet om en sak der de funksjonshemmedes organisasjoner har anklaget Statens vegvesen og departementet for uvanlig firkantet regelrytteri, skriver Aftenposten.

– Vi har ikke hatt dette til behandling som en sak etter regjeringsskiftet, men det er unødvendig provoserende ordbruk når man kaller rullestol med tilhenger for vogntog, sier statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp) i Samferdselsdepartementet til Aftenposten.

Ifølge Tove Wangensteen, direktør ved Frambu, er elektriske rullestoler rundt én meter lange. Med tilhenger vil mange ligge akkurat rundt grensen på 180 centimeter.