Fredag skrev BT om lange køer og mangel på informasjon og strøm for båtturistene som kommer inn til Vågen. Nå vil Neptun Motorbåtforening avlaste Vågen med å lage 40 gjesteplasser i båthavnen deres i Store Lungegårdsvann. Neptun Motorbåtforening er Bergens største småbåthavn med 250 faste båtplasser. Nå vil formannen Henry Svendsen utvide med enda flere plasser, men da gjesteplasser. Begge båthavnene (båtforeningene Draugen og Neptun) som ligger i området er så langt med i planverket i kommunen.

Vil avlaste Vågen

— Undersøkelser som er utført av andre enn oss, viser at båtturister i Bergen legger igjen om lag 700 kroner per dag. Vi har kommet med et innspill til Bergen kommune om å være et alternativ til Vågen, hvor det til tider kan være trangt for småbåter å legge til kai. Fra vår båthavn er det rimelig gangavstand til sentrum og fasilitetene der, sier Svendsen.

Han berømmer vannkvaliteten i Store Lungegårdsvann, som har tatt seg betydelig opp de siste årene.

— Før kunne vi ikke se resten av fingeren når vi stakk den ned i vannet. I dag er det klart og fint, sier Svendsen.

Båtforeningen ønsker et samarbeid med kommunen om opprustning av anlegget på land. Både oppjustering av bygninger og et utvidet servicetilbud til båtturistene, med klesvask og dusj, ønsker foreningen å få på plass.

— Som frivillig forening basert på dugnad har vi ikke økonomi til å gjennomføre disse oppgraderingene alene. Her trenger vi hjelp av kommunen, sier Svendsen.

Han er ikke kommet så langt at han vil si hvor mye det nye anlegget vi koste.

Seilingshøyden 2,5 meter

Seilingshøyden under Gamle Nygårdsbro er et problem som både Neptun og Draugen motorbåtforeninger sliter med. Ved høyvann er seilingshøyden 2,5 meter. Dette utelukker alle seilbåter og de største cabincruiserne.

— Vi som betrakter den gamle broen fra undersiden, ser at broen er i ganske dårlig forfatning og at det snart må gjøres noen utbedringer der. Når det skjer, mener vi at man med enkle grep kan øke seilingshøyden. Bare en meter økning ville hjulpet godt på. Da ville båter med flybridge komme under, sier Svendsen.

Han påpeker at de 40 gjesteplassene får plass innenfor det eksisterende anlegget. Det ikke er planer om flere faste båtplasser i Neptun, til tross for en massiv etterspørsel etter slike.

— Det må i så fall skje i samarbeid med kommunen. Da må vi utvide sjøanlegget videre ut i vannet, sier han.

Draugen Motorbåtforening ligger også i Store Lungegårdsvann. Denne foreningen har ikke tilsvarende planer som Neptun, i alle fall ikke ennå.

— Vi avventer til vi ser hvordan området rundt oss kommer til å se ut, før vi eventuelt kommer med forslag fra vår forening. I første omgang er det strandpromenaden som berører oss. I øyeblikket ser det ut til at den kommer mellom oss og sjøen, sier tomtesjef i Draugen Motorbåtforening, Oddvar Nipen.

Lillebø, Jan M.