— På mange måter ønsker vi å ta historien inn igjen i bysentrum. Det er i grunn rart at vi i så mange år utelukkende har brukt biler for å komme inn til Bergen fra øyene og distriktene rundt Byfjorden, sier fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF).

Da Hordaland KrF og Bergen KrF hadde felles valgkampåpning på Festplassen i formiddag, var det samferdsel som sto øverst på agendaen. Kanskje ikke rart, siden partileder og leder i Stortingets samferdselskomité, Knut Arild Hareide var æresgjest.

Selsvold Nyborg ramser opp en rekke prosjekter som er på vei eller under planlegging med støtte fra KrF, og hevder at det er de som er selve samferdselspartiet i fylket. Men partiet satser ikke bare på broer, veier og tunneler. Et av de mer kreative forslagene er å gjeninnføre fjordabåtene i moderne form. Det vil si båtruter for pendlere fra Nordhordland, Sotra og andre steder langs Byfjorden inn til Bergen sentrum.

— Før gikk det dampbåter inn til sentrum. Nå er det kun Askøy som har en båtrute. Vi mener at det å sette inn moderne, hurtigående båter vil bidra til å avlaste veinettet og gi folk en behagelig og rask måte å komme seg inn til Bergen, sier Selsvold Nyborg.

Matros Hareide

Innvendingen mot hurtigbåter har ofte vært at de forurenser mye, både i forhold til NOx-utslipp og klimagasser. Selvsold Nyborg sier at teknologien nå er på vei til å bli langt mer miljøvennlig, og at båtene vil bidra til at det ikke oppstår forurensende køer på innfartsveiene.

— Dette vil komme alle til gode, både de som tar båt og de som kjører bil, sier hun.

Knut Arild Hareide velsignet forslaget, og fortalte at han hadde en personlig årsak til å støtte hurtigbåtruter.

— På Bømlo jobbet jeg med å selge billetter og ta imot trossen til hurtigbåten. Så dette er noe jeg kan en del om, gliste KrF-lederen.

KrFs andrekandidat i Bergen, Lisbeth Iversen, er begeistret for planene og ser for seg båtruter også internt i Bergen. Som byråd for byutvikling har hun sørget for å regulere inn havner som kan brukes av hurtigbåter i Nyhavn og i Sandviken.

— Vi ønsker slike båtruter hjertelig velkommen. Det er fylket og private aktører som må drive rutene, men det er en ønsket utvikling for oss, sier hun.

Bilfritt Bryggen

Mens Vågen skal tas i bruk til offentlig transport, ønsker KrF i Bergen å fjerne bilene fra Bryggen i løpet av den neste fireårsperioden.

— Det har vi lenge ønsket, og vi har Høyre med oss på laget. Det er nok avhengig av at vi får bygget Skansentunnelen eller en lignende avlastningsvei. Da må vi ha statlige penger, men det kan vi få så lenge tunnelen er en del av Bergensprogrammet, sier Iversen.

Men hvor skal bussene gå?

— I begynnelsen må vi nok gi dispensasjon for busstrafikk. Men på sikt er jo målet at Bybanen skal ta over kollektivreisende også i Bryggen-området. Det kan gjøres enten Bybanen blir lagt ute på kaien, eller hvis den går i tunnel bak Bryggen med underjordiske holdeplasser, sier Iversen.

Knut Arild Hareide velsignet forslaget fra fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg.
Ronald E. Hole
KrFs førstekandidat i Bergen, Lisbeth Iversen ønsker båtruter for å avlaste veinettet.
Ronald E. Hole
Med samferdesel øverst på programmet, så reiste selvfølgelig KrF kollektivt rundt i distriktet.
Ronald E. Hole