Les første del av losens forklaring: Lasten forskjøv seg

Les del to av losens dramatiske forklaring: Sto på kjølen og ringte til konen

— Selvsagt vil han tilbake i jobb. Det er han helt tydelig på, sier advokat Øystein Horneland, som representerer losen fra Os.

I syv lang timer ble losen utspurt i dag. Det irriterte både advokaten og han selv.

— Helt unødvendig. De burde ha stoppet lenge før. Det er en umenneskelig påkjenning det han har vært igjennom. Å måtte sitte så lenge er på grensen til det uforsvarlige, sier Horneland.

Han er likevel imponert over at losen greide å gi en så detaljert forklaring.

— Han ga en grundig forklaring. Losen var så oppdatert som han kunne være om farvannet de skulle seile i. Jeg kan ikke se at han på noen som helst måte kan klandres for det som skjedde, sier Horneland.

Losen selv orket ikke å snakke med pressen. Han nøyde seg med å stille opp til fotografering.

— Han har fått tilbud om hjelp og har god støtte. Han har vært aktiv siden ulykken skjedde. Det har holdt ham oppe. Alle som hørte forklaringen hans i dag skjønner hvilken enorm belastning dette har vært, sier Horneland.

Greide ikke gi kurs

Losen greide ikke å påvise hvilken kurs de hadde gjennom Vatlestraumen, da han ble bedt om det.

— Da må jeg tenke meg om.

Sjøfartsinspektør John Ramsøy hadde allerede reist seg fra bordet og var på vei frem til det fremlagte kartet, da han overraskende måtte returnere.

— Jeg trenger tid til å tenke meg om dersom jeg skal påvise nøyaktig kurs, sa los Vermund Halhjem.

I utspørringen av losen brukte sjøfartsinspektøren mye tid på å få klarhet i hva som var situasjonen på broen i minuttene før tragedien var et faktum. Hva snakket losen og kapteinen om? Hvor våkne var de? Og hvilken fart og kurs hadde de da «Rocknes» svingte inn Vatlestraumen? Hadde de øynene åpne for de farer som lurer i seilingsleden?

Sjøfartsinspektøren ønsker å få alle faktorer frem, for om mulig å belyse hvorfor det gikk så fryktelig galt i et farvann hvor både los og kaptein burde være godt kjent.

Både «Rocknes» og søsterskipet «Stones» hadde gjennomført et utall seilinger gjennom Vatlestraumen før ulykken forrige mandag, uten at det hadde gått galt. Dette poengterte også losen i sin forklaring.

Dersom skipet holdt ordinær kurs forrige mandag, undrer flere enn sjøfartsinspektøren seg på hvorfor skipet gikk på grunne, tre ganger slik losen selv opplevde det.

FULLT: Salen er smikk full av tilhørere under sjøforklaringen.
KNUT EGIL WANG
Sjøforklaringen ledes av tingrettsdommer Ove Kjell Hole (nr. 2 fra høyre). Sjøkapteinene Leif K. Nordeide og Helge Standal er sakkyndige rettsvitner.
RUNE SÆVIG