I Fjell kommune har «jakten» i strandsonen allerede gitt konkrete resultater.

Utbyggingssjef Willy Sørensen sier at de er forberedt på å gå til retten i enkeltsaker.

— Det er spennende tider nå. Om vi må gå til retten, vet vi ennå ikke, sier Sørensen.

Han vil ikke si hvor mange saker kommunen nå står klar til ta til domstolene.

— Dette er helt avhengig av hvordan utbyggerne forholder seg. Vi håper selvfølgelig at utbyggerne det gjelder vil overholde våre pålegg. Det jeg kan si er at vi har flere saker som er så grove at vi vil forfølge dem, også i rettsapparatet, sier Sørensen.

Han sier at kommunen har gjort et grundig forarbeid.

— Vi har arbeidet for å få best mulig dokumentasjon i disse sakene. Derfor føler vi oss temmelig trygge når vi velger å forfølge dem, sier Sørensen.

Han understreker at politikerne i kommunen har gitt dem full ryggdekning i arbeidet mot ulovlig bygging.

— Det har vært gjort en solid politisk behandling i kommunen, sier han.

I 2006 gjennomførte Fjell kommune en omfattende kartlegging av strandsonen, blant annet ved bruk av film og bilder. Rundt 400 bygg som ikke tidligere var registrert, ble oppdaget, og i rundt 90 prosent av disse tilfellene dreide det seg om ulovlig bygg, eller bygg som var oppført før lovverket ble strammet inn.

Sørensen sier at de aller fleste tiltakene er av en slik art at det er mulig å reversere dem.

— Det er svært sjelden at det som er gjort er så omfattende at en ikke kan få tilbakeført dette på en akseptabel måte, sier han.