— Jeg er skeptisk til veiprising så lenge det defineres på det slik måte at pengene først skal inn i statskassen, og fordeles derfra. Men hvis en avtale med staten garanterer at pengene som tas inn skal brukes lokalt til kollektivtrafikk, da har jeg ingen problemer med selve prinsippet om veiprising, sier Trond Tystad til Bergens Tidende.

Han liker likevel ikke tanken på veiprising som en avgift på toppen av bompengeavgiften.

Overskudd fra bompenger

— Men vi har jo sett at bompengeringen i Bergen har kastet av seg mer penger enn det har vært bruk for. Hvis det skjer også med den nye bompengeordningen som trer i kraft fra årsskiftet, så kan man jo tenke seg at overskuddet kan benyttes til å betale drift av kollektivtrafikken.

— Nå vil jo den nye bompengeordningen fungere i noen år før bybanen og det nye kollektivnettet settes i drift (2007-2008). Når vi er kommet så langt, kan vi se nærmere på hvordan vi kan løse dette, sier Tystad.

Avgift på parkeringsplass

— Kan du tenke deg å øremerke overskudd fra Bergen Parkeringsselskap til drift av kollektivtrafikken?

— Det kan selvsagt tenkes. Overføringene fra Parkeringsselskapet til bykassen har vært oppe i 40 millioner kroner, men dette beløpet vil variere mye. Kanskje det er mer naturlig at parkeringsinntekter benyttes til å høyne standarden på infrastrukturen rundt kollektivtrafikken, for eksempel ved å anlegge gode parkeringsplasser der folk kan sette fra seg bilen, og ta buss eller bane til byen.

— Ellers vil jeg minne om noe jeg foreslo for fem år siden: Inspirert av regjeringsprogrammet til Tony Blair i Storbritannia foreslo jeg å innføre en avgift på alle private parkeringsplasser hos bedrifter over en viss størrelse, og der inntekten øremerkes til kollektivtrafikken. For eks. 1 000 kroner pr. parkeringsplass i året. I dag er det ikke lovhjemmel for å pålegge bedriftene denne avgiften, men ideen er så god at jeg synes den bør vurderes seriøst.

Det meste fra staten

— Når du, i en ansvarlig politisk posisjon i Bergen, snakker så åpent om trafikantbetaling til kollektivtrafikken, betyr det at du også, i likhet med fylkesrådmannen, har mistet troen på hjelp fra staten?

— Nei, for all del. Det må være lov å ha to tanker i hodet samtidig. Det offentlige tilskuddet til kollektivtrafikken i Bergen er skandaløst lavt. Utgangspunktet vårt må være at staten skal dekke storparten av det tilskuddet som trengs. Men når Bergen nå har søkt om å få overta styringen av kollektivtrafikken innenfor byen, så betyr det samtidig at Bergen må være villig til å bruke penger på kollektivtrafikken, sier Trond Tystad.

Skal ta Oddvard Nilsen

Høyres Monica Mæland vil fortsatt ikke høre snakk om veiprising i noen som helst form.

— Derimot kan vi alltid være med på en debatt om bruk av parkeringsinntekter til kollektivtrafikken, men selvsagt bare under den forutsetning at Bergen får styringen med kollektivtrafikken i byen, sier Monica Mæland.

For Høyre er det fortsatt staten som skal punge ut det meste av de 100 millionene som trengs.

— Din partifelle på Stortinget, Oddvard Nilsen, sier nei.

— Da blir det min jobb å påvirke Oddvard Nilsen. Men først og fremst må det være byrådets ansvar nå å ta kontakt med staten for å få ta opp denne saken.

Mer buss med anbud

— Dersom bybanen med omkringliggende matebussystem ikke øker behovet for tilskudd, kan jo Bergen klare seg med dagens 7,5 millioner til Gaia Trafikk. Og så kan kollektivtrafikken i resten av Bergen surre videre som i dag. Er det en tenkelig løsning?

— Absolutt ikke. Vi må løse kollektivutfordringene for hele Bergen, for snart vil trafikken øke voldsomt over de tre broene inn mot byen. Så vi trenger et økonomisk kjempeløft.

— Men hvis staten ikke vil, da?

— Da får vi finne andre løsninger. For eksempel tror jeg at anbud og konkurranse kan gi Bergen både et rimeligere og mer effektivt kollektivsystem, sier Monica Mæland.

FINANSRÅD: Trond Tystad (Ap) mener at både parkeringsavgifter og veiprising må trekkes inn for å sikre drift av bybanen og kollektivtrafikken i resten av Bergen.<p/> ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND