— Det er en katastrofe om dette blir vedtatt, sier Tom Sverre Tomren, fylkestingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

Det er styret i kommunalt eide Bergen Parkering AS som ønsker å droppe ordningen med gratis parkering for elbiler i de kommunale parkeringshusene fra 1. september.

Får rabatt

De får støtte fra byrådet, som i neste uke vil komme med en innstilling til bystyret om å avvikle gratisparkeringen i Bygarasjen og de kommunale parkeringshusene på Solheim og Nordnes.

I stedet vil de gi elbilister tilbud om 3000 kroner i rabatt på årsabonnement i Bygarasjen, fra 12.000 til 9000 kroner.Samtidig foreslår byrådet å øke antallet ladestasjoner i Bygarasjen fra 25 til 75.

Mangedobling

Bakgrunnen for forslaget er den voldsomme veksten i antall elbiler. Da det i 2005 ble fattet vedtak om gratis parkering, var det registrert drøyt 100 elbiler i Bergen. I dag er det nær 4000 slike i Hordaland, ifølge byrådet.

— Vi er den eneste av flere sammenlignbare byer som ikke tar betalt for betaling i garasjeanlegg. Vi har allerede tatt betalt i Klostergarasjen, nå følger de andre parkeringshusene etter. Parkering på gategrunn vil fortsatt være gratis for elbiler, men vi mener at de også må være med å betale kostnadene driften av parkeringshus medfører. De får 25 prosent rabatt, og vil få lade bilene gratis på de 75 ladepunktene i Bygarasjen, sier finansbyråd Liv Røssland.

Hun er forberedt på reaksjoner.

— Det er aldri enkelt å skulle ta vekk en gratis tjeneste. Men dette er biler som allerede er sterkt subsidiert. Man har mange andre gode incentiver for å kjøpe og kjøre elbil.

Det er bare en knapp måned siden Bergen kommune ble tildelt Grønn Bil-prisen, for sin offensive satsing på elbiler.

- Er det ikke et paradoks at dere gjør dette like etter en slik utmerkelse?

- Bergen er god på dette, og det skal vi fortsette å være. Men det er ikke gratis parkering i parkeringshus dette står og faller med, sier Røssland.

- Tilbakesteg

Tom Sverre Tomren i MDG er ikke enig.

— Folk som har kjøpt elbiler har hatt gratis parkering som en av forutsetningene når de bestemte seg for å kjøre miljøvennnlig til byen. Dette er et stort tilbakesteg for elbilsatsingen i Bergen, sier han, og legger til:

— Hele poenget med særordninger for elbiler er å vri større deler av bilparken over til elektrisk drift. Hvis parkeringsselskapene vil ha inntjening, får de heller ta mer betalt for de bensin- og dieseldrevne bilene.

- Lite gateparkering

Styreleder Martin Hagen i Hordaland Elbilforening er også misfornøyd.

— Dette henger dårlig sammen med at byrådet har søkt om å få innføre utslippsdifferensierte bompenger. Elbiler utgjør nå to prosent av bilparken i Hordaland. Det er alt for tidlig å stoppe satsingen på gode ordninger for elbileiere, sier han.

Hagen mener sammenligningen med andre byer ikke er relevant.

— I andre byer er det vesentlig mer gateparkering. I Bergen vil dette forslaget i praksis si at man avvikler fordelen med fri parkering for elbiler, sier han.

- For dårlig med rabatt

Også Venstre protesterer mot forslaget.

— Det er bra at parkeringsselskapet legger opp til flere ladestasjoner, men de bør ikke gi med den ene hånden og ta med den andre. Den økningen vi ser i tallet på elbiler kommer blant annet som følge av gunstige ordninger. Gratisparkering for elbiler må opprettholdes, sier Julie Andersland, gruppeleder for Venstre i bystyret.

Hun mener rabatten byrådet vil tilby ikke holder mål.

— Å gå fra kr. 0 i gebyr til kr. 9000 er en enorm økning i prisen. Det er helt meningsløst at økte gebyr for bilister skal treffe de som kjører miljøvennlig. Vi må få flere til å velge nullutslippsbiler. Det er fortsatt bare en veldig liten del av bilparken som er elektrisk. Vi trenger alle incentivene vi kan få for å få flere til å velge elbil, sier Andersland.

- Sender feil signal

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Harald Schjelderup, mener endringen sender feil signal.

— Det skal lønne seg å kjøre miljøvennlig, og vi har en stor jobb i å få redusert luftforurensingen i Bergen. En økning i parkeringsavgift fra null til 9000 kroner i året er svært mye, og sender feil signal, sier han.

Arbeiderpartiet er innstilt på at gratisordningen skal fortsette.

— Om parkeringsavgift skal innføres, så må denne i alle fall være vesentlig lavere. Hva med at en moderat avgift øremerkes flere ladepunkter, foreslår han.