Tertnes Fotball Damer (TFD) har som overordnet ambisjon å bygge et sterkt og godt nærmiljø med utgangspunkt i fotballen, et fantastisk treningsanlegg og klubbhus.

Som et steg i denne retning avholdes et nabomøte 24.1 kl. 19 i klubbhuset på Åstveit.

I 2007 ble Tertnes Fotball Damer valgt som utviklingsklubb av Hordaland Fotballkrets (HFK). TFD fikk da tildelt ressurser og kompetanse fra HFK i utviklingsprosessen. Denne prosessene ble startet opp høsten 2007 som et samarbeid mellom TFD styret og HFK under ledelse av en engasjert og inspirerende Terje Hauge.

Trygt nærmiljø

TFD ønsker å være en viktig bidragsyter til å skape et godt nærmiljø på Tertnes og omegn. Et nærmiljø som er trygt å vokse opp i for barn og ungdom men også et nærmiljø som vil være attraktivt å være en del av. Et attraktivt nærmiljø har også betydning for utvikling av de verdier mange av oss har investert i hus og leiligheter.

Leder for TFD, Anne-Beate Hansson, sier i en kommentar at ”området rundt Åstveit idrettspark med klubbhus har et stort potensial som samlingspunkt for både unge og eldre. TFD ønsker å bevisstgjøre beboerne på Tertnes og omegn i forhold til dette”. Videre sier Anne-Beate Hansson at ”det er mange eldre på Tertnes som ønsker å engasjere seg utenfor huset fire vegger, men mangler et samlingspunkt og her tror vi vårt klubbhus kan spille en vesentlig rolle”.

Videre sier Anne-Beate at "TFD styrets strategi er å søke og å engasjere flest mulig og da særlig eldre i arbeidet for nærmiljøet og gode oppvekstvilkår. TFD ser på de eldre som meget viktig ressurs i dette arbeidet, sammen med foreldre”

Møt opp!

Hordaland Fotballkrets ønsker gjennom sitt klubbutviklingsarbeid å styrke engasjementet rundt klubbene. Bakgrunnen for dette er at utviklingen av idrett og fotballen henger nøye sammen med det engasjementet som finnes rundt klubbene. I et slikt perspektiv er det viktig at klubbene er lett tilgjengelig for beboerne i området rundt klubbene.

Som et steg i denne retningen sier Terje Hauge i en kommentar at ”her må beboerne på Tertnes og omegn som har ideer og tanker omkring utvikling av nærmiljøet stå frem og komme på nabomøtet som TFD og HFK avholder i klubbhuset torsdag 24.1 kl. 19”.

Anne Beate sier avslutningsvis at ”det ikke er nødvendig å være fotballinteressert for å komme på nabomøtet. Også de som har et engasjement for utvikling av nærmiljø, skape gode oppvekstvilkår, gjøre Tertnes mer attraktivt som boområde, etc. er meget velkommen med sine ideer og tanker”.

Leder for Tertnes Fotball Damer Anne-Beate Hansson og klubbutvikler Terje Hauge har funnet tonen for et samarbeid i 2008.