Rune Valderhaug

I en rapport etter at et Widerøe-fly var på kollisjonskurs med et ambulansefly i nærheten av Førde, ber kommisjonen Luftfartsverket om å foreta en helt ny gjennomgang av inn— og utflyvningsrutene ved flyplassene i Sogn og Fjordane. Kommisjonen vil dessuten ha flygeledere og skikkelige radarforhold ved både Førde og Florø lufthavner.

Det bør også opprettes ett felles terminalområde for de to flyplassene i Sunnfjord. Dette vil gi et mer kontrollert luftrom, og bidra til økt flysikkerhet i et område som i dag ikke dekkes av noen flyradar, hevder kommisjonen.

På kollisjonskurs Bakgrunnen for at havarikommisjonen tar affære, var en dramatisk situasjon i luftrommet ved Førde lufthavn 29. juli i fjor. Da trosset pilotene på et Widerøe-fly, som skulle til Bergen, en anbefaling fra flytårnet om å ta av fra rullebanen mot øst. Flyet tok likevel av mot vest. Resultatet var at det havnet rett mot et ambulansefly som hadde startet innflygingen mot flyplassen.

Fikk ikke kontakt Begge flyene befant seg i et luftrom uten radarovervåking, og hvor det heller ikke er noen flygeleder som styrer avstanden mellom dem. Situasjonen ble ytterligere dramatisk fordi flytårnet på Bringelandsåsen ved Førde ikke fikk telefonkontakt med Stavanger kontrollsentral da man skulle melde fra om at flyene var på kollisjonskurs.

Da man fikk kontakt, ble kollisjon unngått ved man ga ordre til Widerøe-pilotene om å gå ned i høyde, mens ambulanseflyet passerte bare 300 meter over. Denne høyden er minste sikkerhetsmargin mellom to fly.

Havarikommisjonen mener ellers at Widerøe-pilotene viste mangel på godt flygerskjønn da de tok av mot vest i strid med anbefalingen fra flytårnet.