Bergen har nå fått ungdomsråd i alle bydeler bortsett fra Fyllingsdalen, som har planer om etablere et råd til høsten.

Makt for 178.000 kroner

Ungdomsrådene styrer til sammen 178.000 kroner. Foruten dette har kommunen det såkalte «Prosjektrettet ungdomsarbeid» med 350.000 kroner, som man kan søke penger fra. Bergen ungdomsråd har rett til å anbefale hvordan 50.000 kroner skal fordeles. Byrådsavdeling for kultur har det endelige ordet. Det finnes også andre midler.

Ungdomsrådslederen i Åsane fremholder imidlertid at søknadsprosesser tar tid, noe som gjør planlegging vanskelig.

— Kanskje får man bare en tredjedel av det man har søkt om. Da blir man mer trykket ned, enn trukket opp.

Vil ha mer styring

Ungdomsrådene har makt over tiltak de selv har midler til å sette i gang, og kan gi uttalelser.

— Men reell makt har vi ikke, sier Morten Valen Eide og mener politikerne bør overføre mer styring av penger til ungdom.

— Det blir mer effektivt og tiltakene treffer unge bedre når ungdomsråd styrer pengene.

— Jeg ser ikke helt poenget med lokal styring hvis man ikke setter seg inn i det som skjer lokalt, sier Eide og etterlyser større interesse for ungdomsrådene.

— Jeg tror nok ikke politikerne vet så mye konkret om det vi gjør, selv om de vet det er bra og sier det er veldig flott. Men de tør ikke gå helt ut og gi oss den støtten vi trenger, sier Valen Eide.

«Politikerne ikke unge lenger»

Åsane ungdomsråd fikk bydelsstyret til å øke budsjettet fra 50.000 kroner til 75.000 nylig.

— Vi synes fremdeles det er ganske tamt. Dette betyr at det blir lavere aktivitet, og kafeen vi driver går en usikker fremtid i møte, sier Valen Eide som setter behovet for Åsane ungdomsråd, som også driver filmklubb og diskotek, til 200.000 kroner.

Ytrebygda ungdomsråd mener rådet bør styre 100.000 kroner.

— Vi bør ha en viss kontroll når det gjelder å fordele penger. Politikerne gjør så godt de kan, men de er ikke unge lenger og vet ikke hva de unge ønsker, uttaler nestleder Trygve Haugland (16 ½).

Flere fritidstilbud

Laksevåg ungdomsråds leder gleder seg over at rådet nettopp har fått eget budsjett, men ønsker seg større spillerom enn ti tusen kroner gir.

Vi holder på å starte Kafé Kåre, men kan ikke starte flere tiltak uten midler. Hadde vi hatt mer penger kunne vi fått et bedre fritidstilbud. Det er veldig viktig at ungdom har fritidstilbud i nærmiljøet. Har de ikke det, kan de ty til negative miljøer, for eksempel med rus, sier Camilla Fondenes (15), som også leder Bergen ungdomsråd.

fakta/ungdomsråd

  • Det finnes i dag rundt 250 barne- og ungdomsråd fordelt på de 434 kommunen i Norge. Barne- og familiedepartementet har nå satt i gang arbeid med å registrere rådene.
  • Ungdomsråd består av unge som er valgt av jevnaldrende, ofte gjennom elevrådene på skolene.
  • Rådenes arbeid er gjerne sammensatt av innsats for å påvirke beslutningstakere, og egen aktivitet i drift av tiltak ungdomsrådene selv har satt i gang.
  • Ungdomsrådene jobber mye med fritids- og kulturaktiviteter.
ØNSKER KONTROLL: -Vi bør ha en viss kontroll når det gjelder å fordele penger. Politikerne gjør så godt de kan, men de er ikke unge lenger og vet ikke hva de unge ønsker, mener nestleder Trygve Haugland (nr. 2 f.h.) i Ytrebygda ungdomsråd. Her sammen med Camilla Fondenes (i midten), leder av både Laksevåg ungdomsråd og Bergen ungdomsråd, Morten Valen Eide (t.v.), leder av Åsane ungdomsråd, og styremedlem i Ytrebygda ungdomsråd Guro Dahl Lindebjerg (t.h.).
FOTO: EIRIK BREKKE