Vedtektene gir ikke rom for eksklusjon. I stedet ønsker de å frata Payan alle tillitsverv i partiet.

— Vi har i lang tid hatt store samarbeidsproblemer med Amir Payan. Vi har gjort mange forsøk, også med hjelp fra SV sentralt, på å få til en ordning, sier leder for Bergen SV, Åge Christian Jakobsen.

Vi har ikke kommet i mål og ser derfor ikke noen annen måte å løse denne situasjonen på enn å foreslå at Amir Payan fratrer sine verv i SV. Åge Christian Jakobsen, leder for Bergen SV

I et forslag til årsmøtet i lokallaget førstkommende fredag foreslår et enstemmig styre at «Bergen SV trekker tilbake tilliten som ble gitt Amir Payan på årsmøtet i 2009”. Det betyr i praksis at han kastes ut av alle tillitsverv.

Det har vært store interne samarbeidsproblemer mellom Payan og både ledelsen i Bergen SV og med bystyregruppen.

Det toppet seg seg i forbindelse med nominasjonen til Stortinget, hvor Payan mobiliserte for å sikre seg en høy plassering på SVs liste til stortingsvalget. Allerede kort etter nominasjonsmøtet var Payan i samtaler med den lokale partiledelsen. Siden har det vært en rekke møter, tilsynelatende uten resultatet.Det hevdes dessuten fra flere hold at Payan ikke overholder avtaler om hvordan ulike politiske saker skal frontes. De mest kjent utspillene er da Payan ville demonstrere mot daværende byråd Øistein Christoffersen (Frp) iført hundemaske etter dennes uttalelser om at integrering av innvandrere «handler om grensesetting, og er ikke annerledes enn å oppdra barn eller hunder». Saken fikk stor nasjonal oppmerksomhet og Payan gikk lenger enn sine partifeller.

I desember kom den berømte begerfyllende dråpen for ledelsen i Bergen SV. Payans sammenligning av regjeringens tvangsutsendelse av 30 irakiske asylsøkere med politikken i Nazi-Tyskland var for tung å svelge for SV. Payan beklaget i ettertid og tok permisjon fra sitt styreverv og sin plass i bystyret.

Lysbakken inne

BT er kjent med at statsråd, nestleder og medlem av Bergen SV, Audun Lysbakken, har vært inne i saken. Uten at det har gitt resultater.

— Vi har ikke kommet i mål og ser derfor ikke noen annen måte å løse denne situasjonen på enn å foreslå at Amir Payan fratrer sine verv i SV.

Saken betegnes som «uheldig» og «lang og vanskelig». Over hvor langs tidsrom styret i Bergen SV mener samarbeidsproblemene har eksistert, vil ikke Jacobsen si.

— Men det er nok å lese litt presseklipp, så ser man at det har pågått en stund.

Øksen

Ifølge flere kilder i SV er det ikke bare Payans utspill i media som har gjort samarbeidet med ledelsen i lokallaget vanskelig. Det har også vært problemer intent. Det bekrefter også Jacobsen.

— Men jeg vil ikke gå inn på de enkelte tingene. Vi har forsøkt å få til et samarbeid. Sett innenfra har vi gjort svært mange forsøk på å komme til en løsning. Det gjør vi ikke.

— Hvordan forløp møtet med Payan og styret?

— Det får du spørre ham om.

Mens andre partier i ulik grad svinger øksen og kaster brysomme medlemmer ut av partiet, har SV ikke gitt seg den muligheten. SV har ingen eksklusjonsparagraf.

— Hva hadde blitt utfallet om SV hadde hatt en eksklusjonsparagraf?

— Det er et hypotetisk spørsmål. Vi forholder oss til de paragrafer vi har.

Åge Christian Jakobsen vil heller ikke diskutere hvorvidt Payan-saken har avdekket hull og mangler i partivedtektene,.

— Vi har de vedtektene vi har. De får vi leve med og forholde oss til. De kan uansett ikke endres før om to år.

Mobilisering Forslaget om å strippe Amir Payan for tillitsverv skal behandles på Bergen SVs årsmøte førstekommende fredag.

Blant Bergen SVs medlemmer, har mellom en fjerdedel og en tredjedel minoritetsbakgrunn. Mange av dem ble medlemmer etter Amir Payans mobilisering i forbindelse med nominasjonsmøtet i fjor.

Bergen SV har et større lokale i bakhånd, skulle det også denne gang komme mange nye medlemmer.

— Hvor sikker er ledelsen i Bergen SV på at de får flertall på forslaget om å frata Payan tillitsverv?

— Det har jeg ikke gjort meg opp noen tanker om.

BT har vært i kontakt med Amir Payan. Han ønsker ikke å kommentere saken før han har fått lest saksdokumentene.

Synspunkter? Si din mening her.